Kulturní a společenské

 

Strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Bodhi Path Praha

Centrum tibetského buddhismu pod vedením 14. Šamarpy. Pravidelný program meditací, přednášek a kurzů.

Liborova 14, Praha

FanKlub Kabát, o.s.

Organizujeme setkávání členů sdružení, společné návštěvy koncertů, setkávání fanoušků s kapelou a další kulturní, sportovní a společenské vyžití příznivců kapely Kabát.

Moldava 90, Moldava v Krušných horách

Fitnett

BRVH je nevýdělečné společenství milovníků a přátel vína, kteří se věnují rozšíření vzdělání a poznávání vína. Jeho členem může bý...

Praha

Ronald McDonald Charity, o.p.s.

Po celém světě budujeme domovy pro rodiny těžce nemocných dětí hospitalizovaných v různých nemocničních zařízeních. Fyzická blízkost, láska a podpora rodiny pomáhají dětem překonat těžké období. Možnost být nablízku alespoň částečně zmírňuje stres a strach rodičů a blízkých.

Evropská 634/204, Praha

ATELIER KAŠTAN

Nabídka výtvarných kurzů pro děti, studenty, dospělé, seniory, matky s dětmi. Techniky kresby a malby, portrét a figura, modelování, keramika. Připravíme ke studiu na výtvarné školy. Vyučujeme i ve večerních hodinách. Víkendové dílny užitého umění.

Bělohorská 201/150, Praha

Paleta - sdružení mladých výtvarníků

Snaha o oslovení širšího spektra zájemců o umění a přispění k rozvoji a vzdělávání v této oblasti. Mezi cíle patří také zajistit absolventům uměleckých škol dostatečnou prezentaci po konci studia.

Strakonická 2860/4, Praha

Česká glaukomová společnost

Sdružujeme lékaře, zdravotnické pracovníků a nemedicínské subjekty, které spojuje zájem v oblasti glaukomu.

Pod Terebkou 1138/13, Praha

ACRO-CZ

Klinickým vývojem a výzkumem léčiv. Sdružení.

nám. Hrdinů 1034/6, Praha

Litterula

Občanské sdružení LITTERULA bylo založeno se záměrem propagovat a prezentovat českou kulturu doma i v zahraničí.

Závěrka 551/1, Praha

Český svaz mentálně postižených sportovců

Svaz mentálně postižených sportovců.

Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, Praha

Agora Central Europe - společnost pro demokracii a kulturu

Zlepšování komunikace mezi místní samosprávou, státní správou a občany. Rozvoj místní demokracie a politické kultury.

Petra Rezka 12/12, Praha

Společenství Občanské Solidarity

Naším cílem je pomoci spolufinancovat některé nově zpoplatněné úkony ve zdravotnictví. Konkrétně poplatky za návštěvu pacienta u lékaře a poplatky za hospitalizaci. Míra pomoci bude samozřejmě závislá na finančních možnostech našeho sdružení, avšak rozhodně nebude pouze symbolická.

Křenova 438/11, Praha

Cargo publishers - občanské sdružení

Sdužení občanů pro podporu etnologie a kulturní antropologie.

V domcích 3/27, P.O.Box 222, Praha

Domov svaté rodiny

Domov pro osoby s mentálním postižením. Zdravotní tělesná výchova a rehabilitace podle potřeb, hydromasáže a rozvoj motoriky.

Ulrychova 1874/10, Praha

Dílna Eliáš

Terapie, eurytmie, točení na kruhu a masáže. Pomoc pro osoby s tělesným a mentálním postižením.

Eliášova 393/20, Praha

Elektra - spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT

Absolventi a přátelé ve sdružení.

Technická 1902/2, Praha

Klub Augusta Sedláčka

Cílem KASu je vědecké poznání panských sídel, jejich ochrana a pomoc při péči o tyto objekty, popularizace a publikování výsledků badatelské a výzkumné činnosti členů

Milady Horákové 5/133, Praha

Klub přátel výtvarného umění

Klub přátel výtvarného umění (KPVU) vznikl před 50 léty jako dobrovolné seskupení lidí, jejichž společným zájmem byly dějiny a současnost výtv...

Muchova 223/9, Praha

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním

Občanské sdružení zastupující více než 5800 skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a dědiců autorských práv.

Čs. armády 786/20, Praha

Na dlani

Sdružení vzniklo se záměrem podporovat žáky s mentálním postižením a autismem. Ve své činnosti vychází z aktuálních potřeb školy a již zavede...

Rooseveltova 169/8, Praha

Společnost pro duchovní hudbu

Společnsot provozuje portál duchovní hudby.

Kolejní 676/4, Praha

Archaia

Zabýváme se záchranou historických památek a archeologickým výzkumem, výchovou a vzděláváním v oblasti archeologie a památkové péče.

V domcích 26/29, Praha

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóra, o.p.s.

Rozvoj styků v oblasti obchodu, průmyslu, kultury a politiky se všemi zeměmi, které tvoří frankofonní společenství.

Točitá 1964/34, Praha

Domov 2007

Pomoc všestranná dětem v dětských domovech po celé ČR.

Nad obcí I 1416/25, Praha

Občanské sdružení Potichounku

Občanské sdružení Potichounku vzniklo v srpnu 2007 jako pokračování spolupráce lidí, které spojuje společný cíl vytvářet aktivity směřující ke zlepšování mezilidské komunikace a prohlubující duševní i fyzickou rovnováhu člověka.

Kaňkovského 1234/16, Praha

Logos Praha

Občanské sdružení LOGOS Praha je ekumenické křesťanské společenství, jehož cílem je integrace homosexuálních jedinců do společnosti a církví. ...

U školské zahrady 1264/1, Praha

Korejské kulturní centrum

Společenské sdružení, které přibližuje korejskou kulturu Evropanům.

U školské zahrady 1264/1, Praha

Institut Bohuslava Martinů, o.p.s.

Nadace vznikla na podporu a šíření díla Bohuslava Martinů.

Bořanovická 1779/14, Praha

Československo - čínská společnost

Společnost pořádá přednášky pro veřejnost v Náprstkově muzeu (minimálně desetkrát ročně). Široké veřejnosti jsou rovněž určeny kursy číns...

Pod vodárenskou věží 1143/4, Praha

Klub Hanoi

Sdružení zájemců o kulturu, historii, tradice a život vietnamské komunity v České republice a na Slovensku.

Černého 426/8, Praha

3 Duby

Problematika obnovy životního prostředí v České republice. Obnova Stromovky.

Troja P.O.Box 17, Praha

Sdružení rodičů Montessori

Cílem sdružení je podpora vzdělávání dětí, s důrazem na alternativní vzdělávání, především aplikace metody Montessori.

Okrová 939/15, Praha

Orion Braník - Hipoterapie

Sdružení se zaměřuje na hipoterapii dětí, zajišťuje výcvik jízdy na koních.

U bazénu 402/13, Praha

Libuše Addarová - kulturní spolupráce

Kulturní spolupráce česko-francouzsko-berberský projekt. Kulturní výměny, studijní a poznávací cesty, účast na kulturních událostech.

V Štíhlách 1311/3, Praha

Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum

Lectorium Rosicrucianum se odvolává na prastarou tradici škol mystérií, je však moderní ve svém poselství, které musí apelovat na silně individualiz...

Křesomyslova 599/8, Praha

Jižňák o.s.

Cílem činnosti sdružení je organizování, informační podpora a propagace společenského, kulturního a sportovního života na pražském Jižním Městě a další aktivity, které souvisí s občanským životem v Praze a okolí, a to bez záměru dosahování zisku

Jeremenkova 1835/106, Praha

KCP - Ceceo

Cílem sdružení KCP-CECEO je zajistit klientům Kongresového centra Praha poskytování komplexních kongresových a výstavních služeb té nejvyšší kvality jedním subjektem.

5. května 1640/65, Praha

Divadlo Na Fidlovačce, s.r.o.

Nadace a klub přátel divadla Na Fidlovačce.

Křesomyslova 625/4, Praha

Fórum zdravé výživy

Odborníci, kteří se zabývají vlivem výživy na zdraví.Sdružení.

Vídeňská 1958/9, Praha

Kruh občanů České Republiky, vyhnaných v r. 1938 z pohraničí

Dosahování přátelských a vzájemně prospěšných vztahů mezi Čechy a Němci.

Pujmanové 870/1, Praha

 
 

Vyfiltrovat z výsledků jen města:

 
 
 
 

Strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?