Poradenství v oblasti bezpečnosti

 

Strana:   1 2 3 4

Požární služby Kalen s.r.o.

Naše společnost se zabývá požárním zabezpečením staveb. Zajišťujeme kompletní prodej,servis a revize hasicích přístrojů, hydrantů, požárních klapek, požárních dveří, požárních ucpávek,požárních hlásičů. Na vyžádání zajistíme instalatérské práce , klimatizační jednotky a práce elektro.

Jaurisova 515/4, Praha 4 Nusle

Milan ZETEK - HESTIA

- Veškeré služby v oblasti požární ochrany, - provádění požárně preventivních prohlídek, - instalace, opravy a pravidelné kontroly hydrantů, ...

Nový Zlíchov 2602/11, Praha 5 - Smíchov

Ing. Lenka Hradilová

Služby v oblasti BOZP a interní audity - nastavení BOZP pro OSVČ i firmy podle platné legislativy - pravidelná aktualizace dokumentace - školení pracovníků v oblasti BOZP - spolupráce při řešení pracovních úrazů apod.

Nová Kolonie 1451/3, Praha 5 - Stodůlky

Jiří Dolejš Security Systems

Poskytování komplexního bezpečnostního poradenství v oblasti ochrany osob a majetku a metodiky utajovaných informací, bezpečnostní analýzy, zabezpečování objektů proti vloupání, požáru, apod., bezpečnostní systémy, osobní ochrana.

Praha , Praha

Erbes, s.r.o.

Firma Erbes působí na trhu již od roku 1997 a specializuje se na komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a správy a údržby nemovitostí.

Malířská 230/7, Praha (Prague 7-Bubeneč)

František Drož - hasicí přístroje.

Hasičský servis František Drož si Vám dovoluje nabídnout své služby a zboží v oblasti požární ochrany, činnosti ohledně projekce staveb a posuzov...

U starého stadiónu 1551/1, Praha

RITAS, s.r.o.

Komplexní služby v oblasti personální, v oblasti bezpečnostní a v oblasti řízení systémů.Prodej hasicích přístrojů, kontroly atd. Poradenství v oblasti ISO 9001, bezpečnostní poradenství, studie a audity, personální poradenství, systémy atd.

Pod pekárnami 878/2, Praha (Prague 9-Vysočany)

DQS Cert, s.r.o.

Provádíme certifikaci systémů řízení jakosti dle ISO 9001, systémů environmentálního managementu EMS ISO 14001, systémů ochrany zdraví a bezpečnosti při práci BOZP dle OHSAS 18001.

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha

G4S Secure Solutions (CZ), a.s.

Přepravujeme hotovosti a ceniny,nabízíme zpracování hotovosti, obsluhu a servis ATM. Služby poskytujeme na 9 operačních střediscích a 3 střediscích zpracování hotovosti. Odborně vyškolený a vycvičený personál, 220 vybavených pancéřových vozů.

Na Košince 2257/9, Praha

KESO Praha, spol. s r.o.

Zabýváme se bezpečností práce a požární ochrany, výpočetní technikou, správou majetku, péčí o technická zařízení a údržby ostrahy prostor

Černokostelecká 1623/14, Říčany

Jiří Zámečník - Hymax - hasící přístroje

Nabízíme prodej, servis, revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů - hydrantů, plnění CO 2. Zpracování požární dokumentace, prodej bezpečnostních tabulek. Provádíme školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

U vodárny 1226/6, Praha (Prague 3-Vinohrady)

Top-Tree-System, s.r.o.

Zajišťujeme komplexní, kvalifikované služby dle specifických požadavků zákazníka v oblasti řízení rizik nejen v jakosti, ochraně životního prostředí, bezpečnosti práce a integrovaných systémů.

Vilímovská 1484/28, Praha (Prague 6-Dejvice)

FASS, s.r.o.

Specializujeme se na montáž a servis hasicích plynových zařízení, sprinklerových a mlhových hasicích zařízení a stabilních hasicích zařízení (SHZ). Protipožární ochrana, elektronické bezpečnostní systémy, elektrická požární signalizace (EZS).

Cukrovarnická 79, Praha (Prague 6)

HASIČ - servis Pultar

Provádíme kontrolu, servis a prodej PHP (hasicí přístroje), požárních vodovodů - hydranty, protipožárních klapek a elektrické požární signalizace. Zpracujeme PO a BOZP.

Zárubova 505/6, Praha 4

TeamPrevent-PREPO, s.r.o.

Nabízíme a poskytujeme služby v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, pracovně lékařské péče, realizace různých programů na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systémů řízení společnosti, ergonomie a fyziologie práce.

Na Pankráci 1618/30, Praha (Prague 4-Nusle)

ARGOS požární servis

Nabízíme poradenství v oblasti - požární ochrana, zejména pro bytové objekty. Prodej a servis - hasicí přístroje, požární hydranty a požární hlásiče. Provádíme preventivní kontroly objektů. Vedení požární dokumentace. Školení PO. Výkon požárního technika.

Bojasova 1245/7, Praha

BOZP - PO, s.r.o.

Zabýváme se požární ochranou a bezpečností práce komplexně. Provádíme školení a kontroly PO a BOZP. Prodej hasicích přístrojů, revize hydrantů a elektro, audit stavu PO a BOZP.

Lhotská 2203/20, Praha (Prague 20-Horní Počernice)

HAK CS - ochranné prostředky

Firma nabízí komplexní servis při ochraně proti pádu z výšky a nad volnou hloubkou. Hlavním oborem činnosti je technika proti pádu, evakuační techn...

Květnové náměstí 13, Průhonice

DEKTRADE - Deksafe

Poskytují komplexní servis a služby v oblasti BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana). Zajišťují zejména dva dílčí programy: služby v oblasti BOZP a PO a Koordinátor BOZP na staveništi.

Tiskařská 257/10, Praha

Jiří Pospíšil - Revize plynových a tlakových zařízení.

Poskytujeme revize, montáže a zkoušky vyhrazených plynových a tlakových zařízení na ZP a LPG.Obchodní činnost, revize a montáže hromosvodů a uzemnění třídy A a B.

Benecká 739/13, Praha

Ivana Kubičková - T.E.P.

Zajišťujeme vzdělávací kurzy a školení v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Mikuleckého 1314/14, Praha

BOZP - PO, s.r.o.

Zabýváme se požární ochranou a bezpečností práce komplexně. Provádíme školení a kontroly PO a BOZP. Prodej hasicích přístrojů, revize hydrantů a elektro, audit stavu PO a BOZP.

Lhotská 2203/20, Praha (Prague 20-Horní Počernice)

Aproks, spol. s r.o.

Vyrábí turnikety a automatické závory, zabezpečovací, pokladní, docházkové, přístupové, vstupenkové, karetní a parkovací systémy.

Zelený pruh 1091/111, Praha (Prague 4-Krč)

Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o.

Nabízíme široký rozsah specializovaných služeb v oblastech inspekce, posuzovaní shody, certifikace, klasifikace, hodnocení, mezinárodního obchodu, technického poradenství a výcviku pracovníků.

Olbrachtova 1589/1, Praha

David Karas - detektivní služby

Kancelář nabízí kvalitní, diskrétní, rychlou a bezpečnou službu, která si dělá nárok na odbourání problémů, stresů, nejistoty a váhání ve vašem osobním nebo podnikatelském životě.Poskytuji kompletní diskrétní, rychlé a kvalitní detektivní služby pro firmy i jednotlivce s výraznou přidanou hodnotou.

U Klikovky 118/4, Praha (Prague 5-Smíchov)

Ivo Vrbický - poradenství požární ochrany

Nabízíme zabezpečování projekční a kontrolní činnosti na úseku požární ochrany včetně zpracování dokumentace PO i základní dokumentace BOZP.

Cuřínova 585/4, Praha

ETV security, s.r.o.

Zabývá se bezpečnostním poradenstvím, řešením komplexních bezpečnostních projektů v oblastech - ochrana majetku, objektová bezpečnost, informační bezpečnost, krizové řízení, BOZP, požární ochrana, ekologie, management incidentů, fraud management.

Šífařská 533/5, Praha (Prague 4-Hodkovičky)

Moroz & Partner, s.r.o.

Specializujeme se v oblasti informačních služeb, prevence ztrát, vyšetřování podvodů a zaměstnanecké trestné činnosti.

Opletalova 1284/37, Praha (Prague 1-Nové Město)

PO servis, s.r.o.

Poskytování veškerých služeb spojených s požární bezpečností staveb.

Michelská 18/12a, Praha (Prague 4-Michle)

Security management, s.r.o.

Poskytování poradenství v oblasti o ochraně informací, osobních údajů a majetku. Provádění auditů, administrativního školení a zpracování dokumentace.

Bubenečská 375/29, Praha (Prague 6-Bubeneč)

SBA - Expert, a.s.

Poskytování služeb a poradenství v oblasti elektronických zabezpečovacích systémů, převozu osob a cenin a ochrany objektů.

Na Pankráci 1685/17, Praha (Prague 4-Nusle)

Bozpotz, s.r.o.

Poradce v oblasti bezpečnosti práce.

Schnirchova 1448/17, Praha (Prague 7-Holešovice)

A - Z Jiskra, s.r.o.

Poskytování služeb ve věci požární ochrany, hygieny práce organizování školících sezení.

U topíren 860/2, Praha (Prague 7-Holešovice)

Pavel Soukup, protipožární ochrana

Firma poskytuje prevenci proti vzniků požáru a prcovních úrazů a dodržování zákonů v oblasti BOZP a PO a ostraha majetku.

Nedašovská 353/7, Praha

Miroslav Šeiner - Bepr

Poskytování služeb v oblasti všeobecné a technické bezpečnosti práce, hygieny a požární ochrany.

Archeologická 1884/2, Praha

Tomáš Ulver - Techas

Poradenství v oblasti bezpečnosti práce. Revize a servis požárních vodovodů a hasicích přístrojů. Technické služby v oboru požární ochrany.

nám. Svatopluka Čecha 1357/9, Praha (Prague 10-Vršovice)

Z.L.D., s.r.o.

Nabídka služeb komplexního systému řešení ochrany informací, majetku, osob a problematiky krizového řízení.

Sokolská 1867/22, Praha

Milan Pinčák - MP

Formou outsourcingu zajišťujeme komplexní řešení ochrany životního prostředí, PO a BOZP.

Generála Janouška 849/8, Praha

Nora Lesňáková - poradenství v oblasti bezpečnosti

Zabývám se poradenstvím a audity v systémech řízení jakosti, bezpečnosti či posuzování shody. Nabízím služby v oblasti BOZP.

Čimická 1630/60, Praha

Saab Czech, s.r.o.

Společnost dodávající specializovaná řešení, armádní technologie a komunikační a bezpečnostní řešení.

Sokolovská 192/79, Praha

 
 

Vyfiltrovat z výsledků jen města:

 
 
 
 

Strana:   1 2 3 4

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?