Vědecké a výzkumné instituce

 

Strana:   1 2 3 4

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Nabízíme posuzování shody pro CE, zkoušky elektrické bezpečnosti, EMC, homologace, klimatické a mechanické zkoušky, kalibrace, certifikáty a značky - ESČ, CB, CCA, ENEC, HAR. Dále nabízíme certifikace ISO 9001, 13485, 18001 a 2000.

Pod lisem 129/2, Praha (Prague 8-Troja)

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Jsme autorizovaná osoba 204, notifikovaná osoba 1020-CE, certifikační orgán na výrobky. Zajišťujeme služby v oblastech systémů jakosti, EMS, inspekční orgán, akreditované zkušební a kalibrační laboratoře, GOST R, metrologie, zastoupení PROCEQ SA.

Prosecká 811/76, Praha (Prague 9)

Institut informatiky-Vyšší odborná škola, s.r.o.

Cílem je připravit kvalifikované absolventy oboru informačních a komunikačních technologií (ICT) pro budoucí praxi, zvyšovat profesní kvalifikaci absolventů v této sféře, posilovat konkurenceschopnost tohoto oboru v globální soutěži a přivádět výsledky výzkumu a vývoje do každodenní praxe.

Radlická 591/115, Praha

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů

Zkoušení a certifikace výrobků, akreditovaná laboratoř a certifikační orgán, notifikovaná a autorizovaná osoba, posuzování shody, měření hluku a EMC u strojů a zařízení. Schvalování zvláštních vozidel.

Třanovského 622/11, Praha

ELDIAG, s.r.o.

Nabídka elektrorevize.

Novosibřinská 735, Praha

PAPco, s.r.o.

Společnost se zabývá obchodní činností v oblasti průmyslové kontroly. RTG filmy a přístroje, kapilární prostředky, UZ sondy, měrky, měrky a etalony, magnetické přístroje a zařízení, vyvolávací automaty.

Litvínovská 609/3, Praha (Prague 9-Prosek)

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Osvědčování výherních hracích přístrojů.

Kodaňská 1441/46, Praha (Prague 10-Vršovice)

Ústav pro výzkum a využití paliv, středisko využití plynů, s.r.o.

Činnost ústavu je zaměřena průmyslová plynová zařízení, optimalizaci spalování plynu a servisní prohlídky a poradenství.

Podnikatelská 552, Praha 9

SVÚM, a.s.

Společnost je jednou z nejvýznamnějších organizací aplikovaného materiálového výzkumu a zkušebních institucí v České republice. Společnost se podílí na řešení výzkumných projektů v tuzemsku i zahraničí v rámci Grantové agentury ČR, Ministerstev a mezinárodních projektů v rámci Evropské unie.

Podnikatelská 565, Praha

Ing. Richard Regazzo, CSc. R+R NDT

Předmětem naší činnosti je nedestruktivní kontrola materiálů a výrobků ultrazvukem.

Čsl. armády 99/17, Zeleneč

Lukáš Baloun, zkušební a výzkumný ústav

Zaměřuje se na zpracování archeologických předmětů včetně konzervace.

Masarykovo náměstí 97/3, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Ing. Dagmar Kopečná, laboratoř

Provoz laboratoře a zkušebna kvality vody.

Kolovratská 1476, Říčany

Institute of Applied Biotechnologies, a.s.

Zabýváme se výzkumem a vývojem v oblasti molekulárních biotechnologií, genomiky a in vitro diagnostiky.

Služeb 3056/4, Praha

Labrys, o.p.s.

Labrys o.p.s. byla založena v roce 2006 jako organizace s primárním úkolem záchrany archeologického kulturního dědictví a navázala na terénní činnost Muzea Hlavního města Prahy.

Nad višňovkou 882/33, Praha

ÚVP - protikorozní ochrana, s.r.o.

Činnost společnosti je zaměřena na protikorozní ochranu, zkoušení izolací, monitorování korozní situace, školení a poradenství.

Podnikatelská 552, Praha 9

Ústav pro výzkum a využití paliv, a.s.

Činnost ústavu je zaměřena na využití plynných a pevných paliv, výrobu a úpravu plynu, analýzu paliv a využitelných odpadů.

Podnikatelská 552, Praha 9

Astronomický kroužek Praha

Pořádání pozorování oblohy a kurzů v této oblasti.

Mírová 20/54, Praha 10

Česká ekonometrická společnost

Společnost se zabývá rozvojem ekonomie, ekonometrie a jejich aplikací.

Pod vodárenskou věží 1143/4, Praha

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i

Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce.

Dolejškova 1402/5, Praha 8

Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.

Provádění výzkumné činnosti v oblasti logických a pravděpodobnostních základů informatiky a genetiky.

Pod vodárenskou věží 271/2, Praha 8

Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR, v.v.i.

Výzkum v oblasti fyzikální chemie.

Dolejškova 2155/3, Praha 8

Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Hlavními okruhy výzkumné činnosti je neinduktivní buzení proudu v tokamacích pomocí dolně-hybridních vln.

U Slovanky 1770/3, P.O.Box 17, Praha 8

Ústav radiotechniky a elektroniky AV ČR

Hlavními okruhy výzkumné činnosti je číslicové zpracování řečových signálů na metody přenosu signálů mezi uživateli tvořícími síť.

Chaberská 1014/57, Praha 8

Ing. Jiří KUTIL CSc., zkusšbní ústav

Státní správa v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Želivecká 2808/12, Praha

KTG, s.r.o.

Naše firma zajišťuje ve spolupráci s TÜV-UVMV s.r.o. homologační zkoušky vozidel. Dále provádíme zkoušky speciální, tykající se skel, lepených spojů, tenkých povrchových vrstev a zkoušky klimatické, pevnostní a chemické.

Horní Chaloupky 87/15, Praha

Imet, s.r.o.

Společnost pověřená MD ČR zkoušením, atestací a kontrolou obalů, velkých obalů, IBC a malých kontejnerů určených k přepravě nebezpečných věcí.

Kamýcká 234, Praha

Horský, s.r.o.

Laboratoř vznikla v roce 1992 jako vývojová laboratoř pro sanační hmoty. Hmoty vyvinuté v naší laboratoři se úspěšně vyrábějí a patří k nejle...

Klánovická 286/12, Praha

GMT Europe, a.s.

Zkoušení a posuzování nových modelů VHP, zkoušení a posuzování provedených změn u dříve zaregistrovaných modelů VHP dle právních předpisů.

Ocelářská 1354/35, Praha

Československá mikroskopická společnost

Československá mikroskopická společnost je občanské sdružení vědeckých, pedagogických, technických a odborných pracovníků, kteří se zabývají a zajímají o jakýkoliv typ mikroskopie. Cílem tohoto sdružení je zvyšovat úroveň mikroskopických oborů, rozvíjet je a vzdělávat především nastupující vědeckou generaci.

Vídeňská 1083, Praha (Prague)

Institut pro behaviorální a ekonomická studia

Účelem vzniku Institutu pro behaviorální a ekonomická studia je vytváření a podpora příznivých podmínek pro rozvoj kritického vědeckého přístup...

Koněvova 93/198, Praha (Prague 3-Žižkov)

Středisko společných činností AV ČR

Středisko společných činností AV ČR je veřejná výzkumná instituce zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR. Je sa...

Národní 1009/3, Praha (Prague 1-Staré Město)

Puncovní úřad

Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Kozí 748/4, Praha (Prague 1-Staré Město)

Puncovní úřad

Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Kozí 748/4, Praha (Prague 1-Staré Město)

Puncovní úřad

Puncovní úřad jako orgán státní správy vykonává státní správu na úseku puncovnictví a zkoušení drahých kovů

Kozí 748/4, Praha (Prague 1-Staré Město)

Národohospodářský ústav AV ČR

NHÚ se zabývá vědeckým výzkumem ekonomické teorie na makro- i mikroúrovni, veřejnými financemi, ekonometrií, ekonomickou integrací, ekonomií práce...

Politických vězňů 936/7, Praha (Prague 1-Nové Město)

MediLite, společnost s ručením omezeným

V roce 2009 a 2010 zaměřujeme naši činnost převážně na podporu a služby v oblasti vzdělávání, výzkumu a výuky jak pro firmy působící ve farmac...

Revoluční 1056/8a, Praha (Prague 1-Nové Město)

Květa Kadlusová - Merlin laboratory

Zkušební a výzkumný ústav.

Karlova 178/22, Praha (Prague 1-Staré Město)

Inženýrská akademie České republiky

Prvořadým cílem IA ČR je podpora technických věd a technického školství, vytváření mostů mezi výzkumem a realizační sférou a přispívat ke zv...

Národní 1009/3, Praha (Prague 1-Staré Město)

Jednota českých matematiků a fyziků

Obecní úřad je instituce veřejné správy, která působí na úrovni obcí a jejíž pravomoci a povinnosti vymezuje zákon. Jednota pořádá národní i mezinárodní konference, semináře, letní a zimní školy o matematice a fyzice, jejich historii a vyučování.

Žitná 609/25, Praha (Prague 1-Nové Město)

Český egyptologický ústav Filozofické fakulty

Český egyptologický ústav FF UK se věnuje především archeologické výzkumné činnosti v Egyptě a v rámci Filozofické fakulty UK pedagogické činnosti.

Celetná 562/20, Praha (Prague 1-Staré Město)

 
 

Vyfiltrovat z výsledků jen města:

 
 
 
 

Strana:   1 2 3 4

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?