Státní organizace a úřady

 

Strana:   1 2 3

Advokát JUDr. Jiří Rubek a spol.

Zastupujeme klienty u soudů a rozhodců. Zaměřujeme se na právo obchodní: smlouvy, hospodářská soutěž, občanské: nemovitosti, byty, nájmy, dědictví, trestní a přestupkové: v dopravě a podnikání, rodinné: rozvody, výživné, autorské, ústavní a evropské.

Černokostelecká 856/33, Praha-Strašnice

Obvodní soud pro Prahu 4

Soudní řízení v 1. stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a věcech opatrovnictví.

28. pluku 1533/29b, Praha 10

Obvodní soud pro Prahu 8

Soudní řízení v 1. stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a věcech opatrovnictví.

28. pluku 1499/29a, Praha 10

Živnostenský úřad Praha 15

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.

Boloňská 478, Praha 10

Živnostenský úřad Praha 14

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.

Bratří Venclíků 1073/8, Praha 9

Živnostenský úřad Praha 7

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.

nábř. Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

Obvodní soud pro Prahu 6

Soudní řízení v 1. stupni ve věcech trestních, exekučních a věcech opatrovnictví.

V. P. Čkalova 478/18, Praha 6

Živnostenský úřad Praha 6

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.

dr. Zikmunda Wintra 768/20, Praha 6

Živnostenský úřad Praha 4

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.

Táborská 377/42, Praha 4

Obvodní soud pro Prahu 9

Soudní řízení v 1. stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a věcech opatrovnictví.

28. pluku 1533/29b, Praha 10

Obvodní soud pro Prahu 10

Soudní řízení v 1. stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a věcech opatrovnictví.

28. pluku 1533/29b, Praha 10

Živnostenský úřad Praha 10

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.

Vršovická 1429/68, Praha 10

Povodí Vltavy, státní podnik

Péče o vodní toky, jejich údržba, zajištění provozu vodních děl, ochrana a správa množství a jakosti povrchových a podzemních vod.

Holečkova 106/8, Praha 5

Krajský soud v Praze

Rozhodování o sporech, které prošly okresními soudy a o nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodní oblasti.

náměstí Kinských 234/5, Praha 5

Městské státní zastupitelství Praha

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

nám. 14. října 2188/9, Praha 5

Obvodní soud pro Prahu 5

Soudní řízení v 1. stupni ve věcech trestních, občanskoprávních, exekučních, dědických a věcech opatrovnictví.

náměstí Kinských 234/5, Praha 5

Policie ČR - Územní odbory Praha - venkov

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Zborovská 1505/13, Praha 5

Živnostenský úřad Praha 9

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.

Sokolovská 14/324, Praha 9

Živnostenský úřad Praha 22

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.

Nové náměstí 1250/10, Praha 10

Živnostenský úřad Praha 11

Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.

Vidimova 1324/4, Praha 4

Rejstřík trestů

Podávání a ověřování žádostí o výpis z rejstříku trestů.

Soudní 988/1, Praha 4

Vrchní státní zastupitelství Praha

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

nám. Hrdinů 1300/11, Praha 4

Český statistický úřad

Český statistický úřad.

Na padesátém 3268/81, Praha (Prague 10-Strašnice)

Český statistický úřad

Český statistický úřad.

Na padesátém 3268/81, Praha (Prague 10-Strašnice)

Správa státních hmotných rezerv

Nabídka služeb ústředního orgánu státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a pro ochranu státních rezerv.

Šeříková 616/1, Praha (Prague 5-Malá Strana)

Národní bezpečnostní úřad

Provoz bezpečnostního úřadu.

Na Popelce 2/16, Praha (Prague 5-Košíře)

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy

Regionální operační program je určen pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a je konkrétně zaměřen na Střední Čechy, kter...

Zborovská 81/11, Praha

Úřad pro ochranu osobních údajů

Nabídka dozoru nad dodržováním zákonem stanovených povinností při zpracování osobních údajů.

Pplk. Sochora 727/27, Praha

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví.

Antonína Čermáka 1057/2, Praha

Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel.

Budějovická 1387/7, Praha

Pozemkový fond České republiky

Fong spravuje a prodává pozemky a objekty ve státním vlastnictví.

Husinecká 1024/11a, Praha (Prague 3-Žižkov)

Drážní úřad

Provoz drážního úřadu.

Wilsonova 300/8, Praha (Prague 2-Vinohrady)

Czech Arbitration Centre, s.r.o.

Zajišťování alternativních řešení sporů v rámci rozhodčího řízení.

U Habrovky 247/11, Praha 4

Vrchní soud v Praze

Vrchní soud.

nám. Hrdinů 1300/11, Praha 4

Policie ČR - Územní odbory Praha IV (obvody 4, 10)

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

U plynárny 972/2, Praha 4

Policie ČR - Územní odbory Praha III (obvody 3, 8, 9)

Odbor vnější služby a odbor služby kriminální policie a vyšetřování.

Trousilova 1121/3, Praha 8

Finanční ředitelství v Praze

Provádí řízení finančních úřadů, vykonává správu daní, provádí finanční revize, cenovou kontrolu, řízení o přestupcích a přezkoumává rozhodnutí příslušných finančních úřadů.

Žitná 563/12, Praha

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Nabídka služeb jaderného úřadu.

Senovážné náměstí 1585/9, Praha (Prague 1-Nové Město)

Správa služeb Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Ministerstvo vnitra.

Politických vězňů 931/20, Praha (Prague 1-Nové Město)

Celní ředitelství Praha

Provoz celního ředitelství.

Washingtonova 1623/7, Praha (Prague 1-Nové Město)

 
 

Vyfiltrovat z výsledků jen města:

 
 
 
 

Strana:   1 2 3

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?