Poradenství a školení v oblasti bezpečnosti a požární ochrany

   

  Strana:   1 2 3

  Požární služby Kalen s.r.o.

  Naše společnost se zabývá požárním zabezpečením staveb. Zajišťujeme kompletní prodej,servis a revize hasicích přístrojů, hydrantů, požárních klapek, požárních dveří, požárních ucpávek,požárních hlásičů. Na vyžádání zajistíme instalatérské práce , klimatizační jednotky a práce elektro.

  Jaurisova 515/4, Praha 4 Nusle

  Milan ZETEK - HESTIA

  - Veškeré služby v oblasti požární ochrany, - provádění požárně preventivních prohlídek, - instalace, opravy a pravidelné kontroly hydrantů, ...

  Nový Zlíchov 2602/11, Praha 5 - Smíchov

  Ing. Lenka Hradilová

  Služby v oblasti BOZP a interní audity - nastavení BOZP pro OSVČ i firmy podle platné legislativy - pravidelná aktualizace dokumentace - školení pracovníků v oblasti BOZP - spolupráce při řešení pracovních úrazů apod.

  Nová Kolonie 1451/3, Praha 5 - Stodůlky

  HASIČ - servis Pultar

  Provádíme kontrolu, servis a prodej PHP (hasicí přístroje), požárních vodovodů - hydranty, protipožárních klapek a elektrické požární signalizace. Zpracujeme PO a BOZP.

  Zárubova 505/6, Praha 4

  ARGOS požární servis

  Nabízíme poradenství v oblasti - požární ochrana, zejména pro bytové objekty. Prodej a servis - hasicí přístroje, požární hydranty a požární hlásiče. Provádíme preventivní kontroly objektů. Vedení požární dokumentace. Školení PO. Výkon požárního technika.

  Bojasova 1245/7, Praha

  TeamPrevent-PREPO, s.r.o.

  Nabízíme a poskytujeme služby v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, pracovně lékařské péče, realizace různých programů na podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, systémů řízení společnosti, ergonomie a fyziologie práce.

  Na Pankráci 1618/30, Praha (Prague 4-Nusle)

  KESO Praha, spol. s r.o.

  Zabýváme se bezpečností práce a požární ochrany, výpočetní technikou, správou majetku, péčí o technická zařízení a údržby ostrahy prostor

  Černokostelecká 1623/14, Říčany

  František Drož - hasicí přístroje.

  Hasičský servis František Drož si Vám dovoluje nabídnout své služby a zboží v oblasti požární ochrany, činnosti ohledně projekce staveb a posuzov...

  U starého stadiónu 1551/1, Praha

  FASS, s.r.o.

  Specializujeme se na montáž a servis hasicích plynových zařízení, sprinklerových a mlhových hasicích zařízení a stabilních hasicích zařízení (SHZ). Protipožární ochrana, elektronické bezpečnostní systémy, elektrická požární signalizace (EZS).

  Cukrovarnická 79, Praha (Prague 6)

  Erbes, s.r.o.

  Firma Erbes působí na trhu již od roku 1997 a specializuje se na komplexní služby v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a správy a údržby nemovitostí.

  Malířská 230/7, Praha (Prague 7-Bubeneč)

  RITAS, s.r.o.

  Komplexní služby v oblasti personální, v oblasti bezpečnostní a v oblasti řízení systémů.Prodej hasicích přístrojů, kontroly atd. Poradenství v oblasti ISO 9001, bezpečnostní poradenství, studie a audity, personální poradenství, systémy atd.

  Pod pekárnami 878/2, Praha (Prague 9-Vysočany)

  Jiří Zámečník - Hymax - hasící přístroje

  Nabízíme prodej, servis, revize hasicích přístrojů a požárních vodovodů - hydrantů, plnění CO 2. Zpracování požární dokumentace, prodej bezpečnostních tabulek. Provádíme školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

  U vodárny 1226/6, Praha (Prague 3-Vinohrady)

  DQS Cert, s.r.o.

  Provádíme certifikaci systémů řízení jakosti dle ISO 9001, systémů environmentálního managementu EMS ISO 14001, systémů ochrany zdraví a bezpečnosti při práci BOZP dle OHSAS 18001.

  Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha

  Ivana Kubičková - T.E.P.

  Zajišťujeme vzdělávací kurzy a školení v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

  Mikuleckého 1314/14, Praha

  Jiří Pospíšil - Revize plynových a tlakových zařízení.

  Poskytujeme revize, montáže a zkoušky vyhrazených plynových a tlakových zařízení na ZP a LPG.Obchodní činnost, revize a montáže hromosvodů a uzemnění třídy A a B.

  Benecká 739/13, Praha

  DEKTRADE - Deksafe

  Poskytují komplexní servis a služby v oblasti BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a PO (požární ochrana). Zajišťují zejména dva dílčí programy: služby v oblasti BOZP a PO a Koordinátor BOZP na staveništi.

  Tiskařská 257/10, Praha

  Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o.

  Nabízíme široký rozsah specializovaných služeb v oblastech inspekce, posuzovaní shody, certifikace, klasifikace, hodnocení, mezinárodního obchodu, technického poradenství a výcviku pracovníků.

  Olbrachtova 1589/1, Praha

  BOZP - PO, s.r.o.

  Zabýváme se požární ochranou a bezpečností práce komplexně. Provádíme školení a kontroly PO a BOZP. Prodej hasicích přístrojů, revize hydrantů a elektro, audit stavu PO a BOZP.

  Lhotská 2203/20, Praha (Prague 20-Horní Počernice)

  HAK CS - ochranné prostředky

  Firma nabízí komplexní servis při ochraně proti pádu z výšky a nad volnou hloubkou. Hlavním oborem činnosti je technika proti pádu, evakuační techn...

  Květnové náměstí 13, Průhonice

  BOZP - PO, s.r.o.

  Zabýváme se požární ochranou a bezpečností práce komplexně. Provádíme školení a kontroly PO a BOZP. Prodej hasicích přístrojů, revize hydrantů a elektro, audit stavu PO a BOZP.

  Lhotská 2203/20, Praha (Prague 20-Horní Počernice)

  Jakub Černohorský - poradenství požární ochrany

  Provádí posouzení požární odolnosti dveří, stanovení rozsahu zkoušek požární odolnosti a konzultace v oblasti požadavků na výrobky.

  Sámova 1476/1, Praha

  Josef Mandík - bezpečnost práce

  Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Zpracování příslušné dokumentace z BOZP a PO, Kontroly přenosných hasicích přístrojů a hydrantů.

  Schulhoffova 793/3, Praha

  Atelier A1, s.r.o.

  Nabízíme kompletní servis požární ochrany v rozsahu platných právních předpisů.

  Hlavatého 621/7, Praha

  Běla Lakosilová - B+L

  Nabízíme služby z oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce včetně dodávek materiálu, správy budov a nemovitostí, revizní a stavební činnosti.

  Štěrboholská 671/35, Praha

  Pyroservis, a.s.

  Nabízíme služby v oblasti požární ochrany, protipožárního zabezpečení a bezpečnosti práce.

  Kolčavka 69/5, Praha

  Bezpečnostní tabulky - Kučera

  Dodávají výstražné tabulky pro elektrozařízení, informační, fotoluminiscenční, orientační, ekologické a dopravní tabulky a značení vyrobené z velmi trvanlivé samolepící folie. Jedná se zejména o symboly výstrahy, příkazů a zákazů doplněné textem.

  Drahobejlova 1693/57, Praha

  Milan Zetek - Hestia

  Zajišťují komplexní požární ochranu. Prodej, montáž, kontroly a opravy hydrantových systémů, hasicích přístrojů a požárních hlásičů.

  Nový Zlíchov 2602/11, Praha

  BOMESPOL, s.r.o.

  Zajišťují prodej, kontroly a servis pro hasicí přístroje a požární vodovody. Komplexní služby v oblastech požární ochrana a bezpečnost práce. Požární dozor, dokumentace, školení, rizika, bezpečnostní tabulky. Montáže a revize elektro.

  Nademlejnská 600/1, Praha

  Ing. Milan Kotlár - Fire Expert

  Provádíme znalecké posudky a odborné vyjádření. Nabídka konzultační a poradenské činnosti v oboru požární ochrany.

  Kamencová 210, Praha

  PTS, spol. s r.o.

  Nabízíme služby a poradenství v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce, projekční činnost a zpracování dokumentace.

  Hloubětínská 5/28, Praha

  Elektroinspekta, s.r.o.

  Pořádáme kurzy revizních techniků, odborné semináře, audity BOZP. Provádění inspekcí, znaleckých expertiz elektra a certifikací osob.

  Zelený pruh 1294/52, Praha

  Ivana Dedková - požární ochrana

  Projektujeme požární zabezpečení staveb, technicko organizační činnost v oblasti požární ochrany.

  Na Petynce 845/40, Praha

  Pavel Pleskanka - požární ochrana

  Poskytovatel služeb v oblasti bezpečnosti práce a technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany.

  Vokovická 679/10, Praha

  Ing. Antonín Matouš - Telpos

  Nabízíme služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a elektrických spotřebičů a nářadí.

  Kafkova 320/3, Praha

  Miloslav Agulár - bezpečnost a hygiena práce

  Nabízíme poradenství v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

  Strojnická 1429/9, Praha

  Milan Kročil - BKO servis

  Zajišťují veškeré služby, dokumentaci, školení v oblasti požární ochrany a BOZP. Provádí revize požárních klapek.

  Jana Zajíce 168/38, Praha

  Jan Kukla - Lambi

  Nabízíme poradenství a služby v oblasti BOZP a PO.

  Milady Horákové 771/58, Praha

  Český svaz zaměstnavatelů v energetice

  Provozujeme laboratoř bezpečnosti práce, jejím cílem je v souladu se směrnicemi EU a novou právní úpravou v ČR dosáhnout výrazného pokroku v oblasti BOZP.

  Partyzánská 1/7, Praha

  Milan Kovařík - bezpečnost práce

  Nabízíme poradenství a služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontrolní činnost, školení a dokumentace BOZP a PO. Audit SM BOZP. Výkon koordinátora BOZP na stavbách.

  Veverkova 741/25, Praha

  Jaroslava Mášová - požární ochrana

  Poskytujeme poradenské a konzultační služby v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce.

  Něvská 586/18, Praha

   
   

  Vyfiltrovat z výsledků jen města:

   
   
   
   

  Strana:   1 2 3

   
  PRO FIRMY:

  Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

  Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?