Sociální a pracovní organizace

 

Strana:   1 2 3

Asociace Samostatných Odborů

Posláním ASO je zejména obrana a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních a ostatních zájmů členů konfederace, kterými jsou jednotlivé odboro...

Tyršova 1811/6, Praha

Odborový svaz hasičů

Odborový svaz hájí zájmy svých členů.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz hasičů

Odborový svaz hájí zájmy svých členů.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz dopravy

Odborový svaz dopravy zejména realizuje obhajobu zájmů svých členů ve všech oblastech pracovně právních vztahů, prosazování vhodných mzdových, p...

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz dopravy

Odborový svaz dopravy zejména realizuje obhajobu zájmů svých členů ve všech oblastech pracovně právních vztahů, prosazování vhodných mzdových, p...

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu

Svaz nabízí bezplatnou poradenskou činnost v mzdové, pracovněprávní, sociální, vnitroodborové oblasti, v oblasti BOZP a péče o zaměstnance. V těchto otázkách lze obdržet dokonce i bezplatné zastoupení při řešení soudních sporů.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu

Svaz nabízí bezplatnou poradenskou činnost v mzdové, pracovněprávní, sociální, vnitroodborové oblasti, v oblasti BOZP a péče o zaměstnance. V těchto otázkách lze obdržet dokonce i bezplatné zastoupení při řešení soudních sporů.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Svaz sdružuje a zastupuje především zaměstnance a bývalé zaměstnance státních podniků a podnikatelských subjektů působících v oboru poštovních, telekomunikačních, novinových a multimediálních služeb.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

Svaz sdružuje a zastupuje především zaměstnance a bývalé zaměstnance státních podniků a podnikatelských subjektů působících v oboru poštovních, telekomunikačních, novinových a multimediálních služeb.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz Justice

Služby odborového svazu.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz Justice

Služby odborového svazu.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz námořníků.

Služby odborového svazu.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborového sdružení železničářů ZO železniční stanice Praha Hlavní nádraží

Základní povinností OSŽ je soustavně a trvale podporovat, prosazovat a obhajovat ekonomické, pracovní, sociální, ekologické, kulturní a další zájmy svých členů.

Wilsonova 300/8, Praha (Prague 2-Vinohrady)

Odborový svaz státních orgánů a organizací

Odborový svaz hájí zájmy státních orgánů organizací.

Senovážné náměstí 978/23, Praha (Prague 1-Nové Město)

Odborový svaz pracovníků knihoven

Samostatné dobrovolné sdružení zaměstnanců knihoven a jiných informačních organizací a institucí, včetně bývalých, kteří o členství projeví zájem.

Senovážné náměstí 978/23, Praha (Prague 1-Nové Město)

OS PDSHA Čech a Moravy, ZO - správa a údržba silnic

Odborový svaz zaměstnanců správy a údržby komunikací.

Truhlářská 1117/16, Praha (Prague 1-Nové Město)

Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy, a.s.

Základním posláním svazu je chránit a podporovat uplatňování odborových a lidských práv, základních svobod svých členů a prosazovat jejich mzdové, sociálně-ekonomické, kulturní a profesní zájmy.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

■Cílem svazu je prosazování a ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů členů svazu a odborářů v nich sdružených, zejména prostře...

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

■Cílem svazu je prosazování a ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů členů svazu a odborářů v nich sdružených, zejména prostře...

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz námořníků.

Služby odborového svazu.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz Stavba České republiky

Hlavní činností svazu je prosazování a obhajování oprávněných požadavků svých členů, jejich zaměstnaneckých, mzdových, pracovních, sociálních zájmů a nároků, základních lidských a občanských práv. Za tímto účelem svaz zejména kolektivně vyjednává s cílem uzavírat kolektivní smlouvy na všech úrovních.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz Projekt

Odborový svaz hájí práva členů.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu

Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu - hájí zájmy zaměstnanců.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Ospea

Posláním ASO je zejména obrana a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních a ostatních zájmů členů konfederace, kterými jsou jednotlivé odboro...

Starostrašnická 25/55, Praha (Prague 10-Strašnice)

Domov sociálních služeb Vlašská

Nabídka sociálních služeb pro dospělé a mentálně postižené občany

Vlašská 344/25, Praha (Prague 1-Malá Strana)

Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

Návrhy zákonů, články a komentáře, informace pro členy.

Drahobejlova 1894/52, Praha

Odborová organizace OSZSP ČR

Poskytování odborových služeb.

Korunní 2456/98, Praha

Sluneční domov - místní organizace SPMP, Praha 9

Sdružení lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodin a dalších odborníků.

Jahodnická ev.č. 64, Praha

Federace železničářů ČR

Nezávislá odborová organizace působící u akciové společnosti České dráhy, a.s.

Partyzánská 1504/24, Praha

Odborové sdružení železničářů

Sdružení prosazuje a chrání pracovní, právní, zdravotní, sociální a osobní práva svých členů.

Partyzánská 1504/24, Praha

Odborový svaz UNIOS

Předmětem činnosti svazu je zejména ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu, poskytování právní pomoci členům, organizačním jednotkám a orgánům svazu, kolektivní vyjednávání.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz UNIOS

Předmětem činnosti svazu je zejména ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu, poskytování právní pomoci členům, organizačním jednotkám a orgánům svazu, kolektivní vyjednávání.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz pracovníků vydavatelství, nakladatelství a knižního obchodu

Svaz prosazuje a chrání hospodářská a sociální práva členů svazu.

Řehořova 1003/34, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz pracovníků dřevozpracujích odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR

Otevřená, samostatná, nezávislá, dobrovolná organizace občanů pracujících, nebo se na práci připravujících zejména v oborech dřevařského, náb...

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz Kovo

Odborová organizace sdružuje pracovníky kovozpracujícího průmyslu. Základní povinností ZO vůči členům v ní registrovaných jsou zejména sjednáv...

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz Kovo

Odborová organizace sdružuje pracovníky kovozpracujícího průmyslu. Základní povinností ZO vůči členům v ní registrovaných jsou zejména sjednáv...

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz ECHO

Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů. Posláním svazu je prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz ECHO

Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů. Posláním svazu je prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR sdružuje na 45 tisíc členů, je největším odborovým subjektem působícím ve zdravotnictví a soci...

Koněvova 1107/54, Praha (Prague 3-Žižkov)

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR sdružuje na 45 tisíc členů, je největším odborovým subjektem působícím ve zdravotnictví a soci...

Koněvova 1107/54, Praha (Prague 3-Žižkov)

 
 

Vyfiltrovat z výsledků jen města:

 
 
 
 

Strana:   1 2 3

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?