Politické strany

 

Strana:   1 2 3

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Informujeme o programech podpory průmyslu a podnikání a zprostředkováváme přístup k dotacím a úvěrům ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu.

Štěpánská 567/15, Praha

Komunistická strana Čech a Moravy

Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, po...

Politických vězňů 1531/9, Praha

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Zajišťuje speciální státní správu pro území CHKO, pro silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů. Řeší problematiku soustavy Natura 2000 či CITES. Vede dokumentaci ÚSOP. Zabývá se znaleckou a posudkovou činností.

Nuselská 236/39, Praha-Nusle

Strana demokratického socialismu

Levicová politická strana kladoucí důraz na odpovědnost za budoucnost a podporující přímou demokracii.

Holečkova 106/8, Praha 5

Komunistická strana Čech a Moravy Obvodní výbor pro Prahu 5 a 2

Politická strana, jejímž programovým cílem je socialismus a demokratická společnost rovnoprávných občanů.

Zborovská 526/44, Praha 5

Cesta změny

Politická strana podporující vysokou úroveň vzdělanosti a kulturnosti občanů České republiky.

Švédská 1538/22, Praha 5

Občanská demokratická strana

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního hospodářství.

Janáčkovo nábř. 84/9, Praha 5

Český telekomunikační úřad

Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

Sokolovská 58/219, Praha 9

Institut pedagogicko-psychologického poradenství České Republiky

Ústav zpracovává informace o službách pedagogicko-psychologického, speciálně-pedagogického, výchovného a kariérového poradenství ve školství.

Novoborská 372/8, Praha 9

Obvodní výbor KSČM Praha 9

Politická strana, jejímž programovým cílem je socialismus a demokratická společnost rovnoprávných občanů.

Veltruská 576/33, Praha 9

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Nabídka komplexních služeb pro Ministerstvo vnitra. Provoz autoservisu a autoškoly. Zajištění ubytování a gastronomických služeb.

Přípotoční 300/12, Praha 10

Obvodní výbor Komunistické strany Čech a Moravy Praha 2

Politická strana, jejímž programovým cílem je socialismus a demokratická společnost rovnoprávných občanů.

Zborovská 526/44, Praha 5

Klub angažovaných nestraníků

Politické hnutí.

Štefánikova 216/21, Praha 5

Ministerstvo kultury

Poskytování služeb odboru památkové péče, odboru umění a knihoven, odboru regionální a národnostní kultury a informační kanceláře.

Maltézské nám. 471/1, Praha 1

Česká geologická služba

Tvorba, úschova a poskytování nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.

Klárov 131/3, Praha 1

Ministerstvo zahraničních věcí

Všeobecné činnosti veřejné správy.

Loretánské nám. 101/5, Praha 1

Chci svou šanci

Liberální pravicová politická strana s rozhodnutím převzít zodpovědnost a s důrazem na respekt k právu.

Pohořelec 110/26, Praha 1

Občanská demokratická strana

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního hospodářství.

Jánský vršek 323/13, Praha 1

Kancelář prezidenta České Republiky

Zajišťování věcí spojených s výkonem pravomocí a s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky.

Hrad I. nádvoří 1, Praha 1

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

Vytváření, udržování a aktualizace poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR.

nám. 14. října 801/12, P.O.Box 87, Praha 5

Centrum pro studium vysokého školství, v.v.i.

Vědeckopedagogická a výzkumná organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

U dvou srpů 2024/2, Praha 5

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR

Informace o vyšetřovaných případech, sborníky Securitas Imperii a informace o komunistické diktatuře let 1948 - 1989.

Přípotoční 300/12, P.O.Box 21, Praha 10

Ministerstvo vnitra

Všeobecné činnosti veřejné správy.

Nad štolou 936/3, Praha 7

Nezávislí pro Prahu

Politické hnutí s orientací na prvky trvale udržitelného rozvoje a prosperity.

K bateriím 967/3, Praha

Chodovské hnutí pro Prahu

CHODOVSKÉ HNUTÍ PRO PRAHU vzniklo jako politický nástroj občanského sdružení Chodov. Silný a zkušený tým složený speciálně pro řešení zálež...

Zakouřilova 776/82, Praha

Kancelář Senátu

Kancelář Senátu byla zřízena zákonem o sídle Parlamentu ČR k zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činností Senátu, jeho orgánů, funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu.

Valdštejnské nám. 17/4, Praha (Prague 1-Malá Strana)

Politika 21

Činnost moderní politické strany pro 21. století.

Písecká 1967/5, Praha (Prague 3-Vinohrady)

Politika 21

Činnost moderní politické strany pro 21. století.

Písecká 1967/5, Praha (Prague 3-Vinohrady)

Národní sjednocení

Politická strana stojící na principech demokracie, křesťanského konzervativismu a českého národovectví.

Křivenická 448/25, Praha 8

Právo a Spravedlnost - Ano tradiční rodině, ne korupci a kriminalitě

Politické hnutí hlásící se k principu národní solidarity.

Křivenická 448/25, Praha 8

Obvodní výbor Komunistické strany Čech a Moravy

Politická strana, jejímž programovým cílem je socialismus a demokratická společnost rovnoprávných občanů.

V pláni 585/8, Praha 4

Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

Zajišťování plnění úkolů Ministerstva zdravotnictví v oblasti zdravotnické informatiky. Zavádění, rozvoj a provoz informačních systémů.

Vídeňská 1958/9, Praha 4

Oblastní inspektorát práce pro Prahu

Úřad pro inspekci práce.

Kladenská 103/105, Praha 6

Obvodní výbor KSČM Praha 6

Politická strana, jejímž programovým cílem je socialismus a demokratická společnost rovnoprávných občanů.

Zikova 537/21, Praha 6

KAN - Klub angažovaných nestraníků místní klub v Praze 6

Organizační jednotka politického hnutí.

Jaselská 244/18, Praha 6

Ministerstvo obrany - Hlavní velitelství Vojenské policie

Orgán zajišťuje policejní ochranu ozbrojených sil, vojenských objektů a materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany.

Rooseveltova 620/23, Praha 6

Ministerstvo obrany

Ústřední orgán státní správy pro zabezpečování obrany státu. Řídí Armádu ČR a spravuje vojenské újezdy.

Tychonova 221/1, Praha 6

Konzervativní strana

Nabídka programu, činností a prezentace názorů.

U průhonu 523/6, Praha 7

Nejvyšší kontrolní úřad

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Jankovcova 1518/2, Praha 7

Státní plavební správa Praha

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě s cílem zabezpečit její rozvoj a její bezpečný a plynulý provoz.

Jankovcova 1534/4, P.O.Box 28, Praha 7

 
 

Vyfiltrovat z výsledků jen města:

 
 
 
 

Strana:   1 2 3

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?