Neziskové a humanitární instituce

 

Strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Česká deskoherní společnost, o.s.

Česká deskoherní společnost, o.s. (anglicky Czech Board Games - CBG) - nezisková organizace, která podporuje české autory deskových her, pracuje s jeji...

K Lánu 496/2, Praha 6

Rafting Club Handicap, o.s.

Našim cílem je vytváření kvalitních podmínek pro sport a aktivní trávení volného času zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých, ale ...

Na Rokytce 1114/10, Praha - Libeň

EkoŠkolka Vidoule

Specifikem naší školky je propojení uměleckého a řemeslného tvoření s ekologickou a environmentální výchovou. Bezprostřední blízkost chráněn...

Naskové 1189/1, Praha/Košíře

Nadační fond šťastných dětí

Pomoc našim dětem v dětských domovech, dětem dlouhodobě nemocným a tělesně postiženým a týraným dětem. Pomoc dětem v Africe - zajištění lékařské péče, základních potravin a pitné vody.

Karlovo náměstí 555/31, Praha 2

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s.

Klub vozíčkářů Petýrkova je nestátní nezisková organizace – obecně prospěšná společnost, transformovaná v roce 2013 z původního stejnojmenné...

Petýrkova 1953/24, Praha 11

Ronald McDonald Charity, o.p.s.

Po celém světě budujeme domovy pro rodiny těžce nemocných dětí hospitalizovaných v různých nemocničních zařízeních. Fyzická blízkost, láska a podpora rodiny pomáhají dětem překonat těžké období. Možnost být nablízku alespoň částečně zmírňuje stres a strach rodičů a blízkých.

Evropská 634/204, Praha

Respekt institut, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost (o.p.s.) při týdeníku Respekt byla založena v roce 2001 s posláním přispívat k rozvoji občanské společnosti v Česk...

Dobrovského 1278/25, Praha

Media Development Loan Fund, Inc., nadace

Nadace svou činností podporuje vzdělnost a rozvoj postkomunistických zemí.

Na viničních horách 1834/24, Praha

Nadační fond Inka

Záměrem fondu je podporovat talentované indiánské děti v horách Peru při vzdělání, napomáhat vzdělávacím aktivitám, přispívajícím k rozvoji peruánského venkova, podporovat indiánskou identitu v uchovávání tradic, kultuře a náboženství.

Terronská 985/51, Praha

Nut´s Production, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost NUT´S PRODUCTION byla založena za účelem podpory začínajících a handicapovaných umělců. Hlavními předměty činnos...

Janovského 709/57, Praha

Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni

Nadace Policistů a hasičů je nezisková organizace snažící se zabezpečit důstojné životní podmínky lidem jejichž blízcí z řad policejního či hasičského sboru utrpěli díky svému nasazení v povolání zdravotní újmu, která znemožňuje jejich další normální fungování.

Nad štolou 936/3, Praha

Nadace Sluníčko

Účelem nadace je podpora aktivit směřujících k ochraně životního prostředí a rozvoji trvale udržitelného životního stylu. Nadace SLUNÍČKO podporuje projekty nevládních neziskových organizací a jednotlivců činných v oblasti ochrany životního prostředí.

Malířská 231/6, Praha

Nadační fond Růže

Podpora působení žen a mládeže ve veřejném a politickém životě, podpora vzdělávání žen a mládeže, podpora programů a projektů směřujících...

U průhonu 1201/23, Praha

Nadační fond Porozumění

Účelem Nadačního fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné pomoci při podpoře iniciativ a aktivit přispíva...

Za školou 137, Praha

O.S.RODOVÉ OSADY ČESKA

Pořádá vzdělávací programy a podporuje výstavbu osad rodových statků.

Štěrboholská 1434/102a, Praha

Nadace Český barok

Hlavní činností nadace je záchrana barokních památek v ČR, jejich výzkum, rekonstrukce, obnova, zpřístupnění a prezentace nejširší veřejnosti. S...

V ladech 11, Praha

Envi A., o.p.s.

Envi A. je obecně prospěšná společnost založená za účelem podpory vývoje, realizace a ověřování environmentálně vyspělých staveb a udržiteln...

Donská 275/9, Praha

Elio

Elio je občanské sdružení tvořené mladým týmem psychologů a terapeutů. Naším hlavním cílem je práce s tím, co přináší každodenní život. Naší prioritou je pružně reagovat na aktuální potřeby jednotlivců i rodin, které vznikají jako "vedlejší účinek" současného životního stylu,

Vršovické nám. 111/2, Praha

HoSt - Home-Start Česká republika

Nabízíme v České republice zatím ojedinělou formu podpory a pomoci dětem a rodinám působením vyškolených dobrovolníků přímo doma, v přirozeném prostředí rodiny.

Holandská 277/22, Praha

Malina - nadace Romana Kresty a Daniela Landy, nadace

Nadace byla založena pro prevenci o bezpečnosti silničního provozu.

Říčanská 2414/7, Praha

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Institut se zaměřuje na problematiku zájmového vzdělávání a činnost školských zařízení v této oblasti, zajišťuje metodickou a organizační pod...

Sámova 677/3, Praha

Nadační fond Firm4y - Senior, nadační fond

Nadační fond přispívá hlavně na podporu aktivního života seniorů, na programy zaměřené na jejich vzdělávání a materiálně-technickou pomoc.

Francouzská 467/68, Praha

Nadace Arcibiskupský seminář v Praze

Nadace pořádá různá víkendová setkání a křesťanské letní tábory.

Thákurova 676/3, Praha

Nadační fond Arnošta z Pardubic

fond podporuje vzdělávací a výzkumné činnosti a studentské aktivity Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Thákurova 676/3, Praha

Matice Čech, Moravy a Slezska

Společenská organizace organizuje humanitární akce.

Tanvaldská 1335/9, Praha (Prague 8-Kobylisy)

Komunitní centrum U Jákobova žebříku

Posláním a cílem sdružení je přispívat k vytváření občanské společnosti. Poskytuje otevřené místo pro setkávání a dialog dětí, mládeže ...

U školské zahrady 1264/1, Praha

Namasté Nepál (DCWC-CZ)

Jsme občanské sdružení, jehož posláním je humanitární, vzdělávací a kulturní podpora lidí v Nepálu a přibližování života lidí v Nepálu Čechům.

Jílovská 1150/41, Praha

Občanské sdružení Baobab

Posláním O. s. Baobab je poskytování podpory v oblasti bydlení, vzdělávání a volnočasových aktivit lidem s psychotickou zkušeností při vypořádávání se s nemocí a jejími důsledky.

Pujmanové 1219/8, Praha

Nadační fond Internet mládeži

Účelem nadačního fondu je podpora rozvoje internetových projektů a aktivit, které podporují aktivní a tvůrčí přístup dětí a mládeže k Internetu v jejich volném čase.

Viktorinova 1210/8, Praha

Nadační fond JV a JV

Náplní činnosti fondu je podpora jedinců a skupin vyžadující zvláštní pozornost, což pro nás konkrétně znamená pomáhat zvířatům v nouzi, podporovat soukromé útulky a depozita. Další naší náplňí je pomoc dětem a podpora kultury a dalších prospěšných aktivit.

Pod Stárkou 36/4, Praha

Nadace sestry Akvinely

Základním posláním nadace je vytváření podmínek, směřujících ke zkvalitnění života klientů Domova svaté Rodiny, a to zejména poskytováním nadačních příspěvků v oblasti sociální, zdravotní, výchovné, vzdělávací a kulturní.

Hornokrčská 709/3, Praha

Nadační fond Karlův most

Nadační fond podporuje péči o Karlův most.

Na Pankráci 1658/121, Praha

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách

Posláním Občanského sdružení INSTAND je prosazovat kvalitu v poskytování sociálních a ostatních veřejných služeb a přispívat k ochraně práv u...

5. května 1323/9, Praha

Regula Pragensis

Společenství Regula Pragensis pořádá s pravidelností týdnů společenská setkání, čajové školy a zvláštní čajové školy. Zpravidla jednou za dvě léta organizuje pouť konzervativního zadání a jednu nebo více slavností, případně sněm společenství.

Hládkov 993/13, Praha 6

mamapapa, o.p.s.

Sdružení je zaměřeno na podporu mladých profesionálních umělců.

Bělohorská 1400/30, Praha

Partners Czech, o.p.s.

Partners Czech, o.p.s. působí více než 10 let v oblasti vzdělávacích programů pro nejrůznější skupiny osob, především pro učitele, studenty SŠ ...

Thákurova 3, Praha 6

Nadační fond Český vlak

Revolution Train je multimediální mobilní projekt zaměřený na drogovou prevenci a zdravý životní styl.

Pod dvorem 398/2, Praha

Opona, o.p.s.

Nevládní nezisková organizace Opona, o.p.s. vznikla z iniciativy mladých lidí, kteří pocítili potřebu důstojně připomenout a oslavit blížící se výročí železné opony.

Velvarská 1623/51, Praha

Občanské sdružení Effatha Praha

Sdružení pořádá charismatické konference.

Kolejní 676/4, Praha

NETT

Podpora neziskového sektoru a občanské společnosti.

Národní obrany 826/31, Praha

 
 

Vyfiltrovat z výsledků jen města:

 
 
 
 

Strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?