Hospodářské instituce

 

Strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

dTest, o.p.s.

Realizujeme a publikujeme nezávislé a objektivní testy výrobků a služeb. Výsledky zveřejňujeme v časopise dTest a našich webových stránkách. Upozorňujeme na nebezpečné či zdravotně závadné výrobky a informujeme spotřebitele o jejich právech. Provozujeme také poradenskou linku pro spotřebitele (299 149 009).

Černomořská 419/10, Praha - Vršovice

Česká hostelová asociace

Jsme nezisková organizace, která se snaží propagovat turismus v ČR a to jak zprostředkováváním pobytů zahraničních klientů, tak i organizováním pobytů českých občanů v zahraničí. Naší snahou je propagace všech regionů celé republiky.

Sokolská 11, Praha 2

Asociace realitních kanceláří České republiky

Profesní sdružení realitních makléřů, dražebníků a správců nemovitostí. Pořádáme odborné kurzy a semináře pro všechny zájemce o obchodování s nemovitostmi, nabízíme poradenskou činnost.

Na Chodovci 2880/3, Praha (Prague 4-Záběhlice)

Sdružení pro hračku a hru

Řešíme problematiku hry a hračky, její tvorby a užití., zabýváme se pedagogicko-psychologickými a zdravotně-bezpečnostními aspekty, působíme na r...

Jindřišská 831/2, Praha-Nové Město

Česká grafologická komora

Nabízíme studijní kurzy psychologie a grafologie.Dále nabízíme grafologické posudky.

Cyprichova 706/1, Praha

Česká asociace MBA škol

Hlavním posláním Asociace je v souladu s jejími stanovami "zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice" včetně zavedení systému akreditací studia MBA v České republice.

José Martího 407/2, Praha

Asociace Samostatných Odborů

Posláním ASO je zejména obrana a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních a ostatních zájmů členů konfederace, kterými jsou jednotlivé odboro...

Tyršova 1811/6, Praha

Rada českých a slovenských vědeckých společností

Rada vědeckých společností České republiky koordinuje v současné době 72 vědeckých společností z přírodovědných, lékařských, společenskově...

Národní 1009/3, Praha (Prague 1-Staré Město)

Sdružení praktických lékařů České republiky

Sdružení praktických lékařů ČR je nezávislá dobrovolná organizace, která na profesním principu sdružuje praktické lékaře pro dospělé vykonávající praxi v České republice. Jeho posláním je uplatňování a hájení reformy ve zdravotnictví, rozvoj oboru všeobecného lékařství a spolupráce na jeho odborném vedení.

U hranic 3221/16, Praha (Prague 10-Strašnice)

Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v České republice (STEO)

Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů

Velké Kunratické 1570/3a, Praha (Kunratice)

Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů v České republice (STEO)

Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů

Velké Kunratické 1570/3a, Praha (Kunratice)

Rada pro reklamu

RADA PRO REKLAMU byla založena v srpnu 1994 zadavateli, agenturami a médii po vzoru vyspělých evropských států jako první východoevropská organizace samoregulace reklamy. Cílem Rady je dosažení čestné, legální, decentní, a pravdivé reklamy na území České republiky.

Malostranské nám. 37/23, Praha (Prague 1-Malá Strana)

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

Základní poslání a hlavní cíle činností KPKB ČR jsou spolupráce se státními, odbornými a společenskými subjekty zabývajícími se problematikou ...

Holečkova 3178/8, Praha (Prague 5-Smíchov)

Komora soudních znalců České republiky

Posláním komory je prosazovat a obhajovat zájmy znalců ve vztahu ke státním orgánům a jiným organizacím a osobám, podílet se na vypracování a projednávání návrhů právních předpisů týkajících se znalecké činnosti, formulovat a prosazovat etické a morální zásady znalecké činnosti.

Prosecká 412/74, Praha

Sdružení pražských VU - malířů

Sdružuje pražské malíře, kteří byli členy v bývalého Svazu odboru MSGR (malíři, sochaři, grafici a restaurátoři). Sdružení má své stanovy a j...

Masarykovo nábř. 250/1, Praha (Prague 1-Nové Město)

Hutnictví železa, a.s.

Jádrem poslání společnosti je presentování hospodářských zájmů odvětví a vystupovat v jejich prosazování jako representant odvětví, což v prax...

Krátká 419/39, Praha (Prague 10-Strašnice)

Cech instalatérů

Prosazujeme a chráníme zájmy svých členů. Organizujeme a zajišťujeme odborný růst členů pořádáme odborná školení či vydáváme interní technické předpisy. Organizujeme soutěže učňů SOU oboru instalatér a na vybraných školách zřizujeme Krajská centra.

Přívorská 507/6, Praha-Čimice

Sdružení pražských VU - malířů

Sdružuje pražské malíře, kteří byli členy v bývalého Svazu odboru MSGR (malíři, sochaři, grafici a restaurátoři). Sdružení má své stanovy a j...

Masarykovo nábř. 250/1, Praha (Prague 1-Nové Město)

Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů

MSDU OS je právním nástupcem ROH. Je dobrovolným společenstvím odborových svazů s působností v České republice a je vlastníkem majetku a nositelem práv a závazků po bývalém ROH. Převážnou většinu činnosti představuje správa, prodej a pronájem nemovitého majetku ve vlastnictví MSDU OS.

nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

Česká společnost pro operační výzkum

Česká společnost pro operační výzkum (ČSOV) je odborná společnost, která sdružuje odborníky z akademického i firemního prostředí, kteří se profesně zajímají o matematické modelování a operační výzkum jak z teoretického tak i aplikačního hlediska.

nám. Winstona Churchilla 1938/4, Praha (Prague 3-Žižkov)

Profesní komora sociálních pracovníků

Smyslem je nabízet informace rozšiřující odborné možnosti sociálních pracovníků, podněcovat diskusi a vzájemnou komunikaci v oboru sociální práce i navenek mezi sociálními pracovníky a všemi, kdo se o tuto problematiku zajímají.

Fantova 1783/30, Praha (Prague 13-Stodůlky)

Rada českých a slovenských vědeckých společností

Rada vědeckých společností České republiky koordinuje v současné době 72 vědeckých společností z přírodovědných, lékařských, společenskově...

Národní 1009/3, Praha (Prague 1-Staré Město)

Národní referenční centrum

Mezi naše hlavní cíle patří podpora sektoru akutní lůžkové péče při širším zaváděním DRG jako úhradového mechanismu, revize seznamu výkonů, využití produkčních dat pojišťoven pro sledování kvality poskytované péče a školení a certifikace v oblasti kódování DRG.

Vinohradská 1899/112, Praha (Prague 3-Vinohrady)

Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu - ASIS CZ o.s.

ASIS International je přední mezinárodní sdružení bezpečnostních profesionálů s více jak 34.000 členy po celém světě a delší než 50ti-letou tradicí, jehož základní vizí je rozvoj celosvětové bezpečnosti. Posláním sdružení je podpora dokonalosti a zvyšování prestiže bezpečnostního oboru

Majerského 2031/7, Praha

Sdružení na ochranu vlastníků automobilů - Sova, o.s.

Cílem SOVA je pomáhat zákazníkům, kteří si kupují ojetá auta a stávají se oběťmi triků nepoctivých bazarů nebo individuálních dovozců. Chceme...

Moskevská 502/54, Praha

Český komitét IAH

Sdružení odborníků v oblasti hydrogeologie.

V Holešovičkách 94/41, Praha

Česká společnost pro uhlíkové materiály

Společnost podporuje odborníky a studenty, kteří se zabývajícími uhlíkovými materiály.

V Holešovičkách 94/41, Praha

Kontrol-inspekt, s.r.o.

Prvořadým posláním kontrolní činnosti je minimalizace rizik obchodních transakcí. Zapojení nezávislé kontroly Vám kromě toho umožní získat externí odbornou kapacitu nahrazující nebo doplňující vnitřní systémy kontroly jakosti.

Saveljevova 1627/14, Praha

Sdružení pro využívání pneumatik a odpadové pryže o.s.

Sdružuje podniky a firmy, které se zabývají využíváním pneumatik a odpadkové pryže.

Na Pankráci 1685/19, Praha

Český institut manažerů informační bezpečnosti, o.s.

Základním cílem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti je sdružit odborníky a firmy zabývající se informační bezpečností a tím podpořit výměnu nejlepších zkušeností a znalostí.

Návršní 2030/8, Praha

Česko - indická smíšená obchodní komora

Obchodní komora podporuje vzájemný obchod mezi Českou a Indickou republikou.

Táborská 752/7, Praha

Česká lékárnická komora

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující všechny lékárníky zapsané v seznamech vedených komorami.

Antala Staška 1670/80, Praha

Sdružení výrobců kompozitů

Sdružení v oblasti výroby kompozitních materiálů.

Šolínova 1903/7, Praha

Společenstvo kominíků České republiky

Dobrovolná profesní organizace sdružující podnikající fyzické a právnické osoby v oboru kominík

Kafkova 345/8, Praha

Sdružení pro Infrastruktury železnic

Je právnickou osobou a sdružuje právnické osoby, zabývající se prováděním stavebně montážních prací, projektováním, inženýrskou, vzdělávací, výzkumně-vývojovou činností, výrobou materiálů a výrobků včetně mechanizačních prostředků pro infrastrukturu kolejové dopravy.

Pod Dráhou 1, Praha

LES Česká republika

Licensing Executives Society Česká republika (LES ČR) je organizace sdružující profesionály, kteří se aktivně zabývají komerčním využitím duševního vlastnictví, jeho transfery, licencováním a managementem.

Přístavní 531/24, Praha

Klub personalistů České republiky

Základním posláním a cílem Klubu personalistů ČR je rozvoj lidských zdrojů a jejich řízení v zájmu jejich optimálního využívání ke společnému prospěchu zaměstnavatelů, zaměstnanců i celé společnosti.

Jankovcova 1055/13, Praha

Český tunelářský komitét ITA/AITES

CzTA sdružuje organizace, vysokoškolská a vědecká pracoviště, firmy i jednotlivce zainteresované v podzemním stavitelství a ve vědních oborech s ní...

Dělnická 213/12, Praha

Československá společnost pro forezní genetiku

Československá společnost pro forenzní genetiku (ve zkratce ČSSFG; dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů, zajímajících se o forenzní genetiku a obory blízce příbuzné. Anglický název Společnosti zní The Czechoslovak Society for Forensic Genetics (ve zkratce CSSFG).

Nad štolou 1302/18, P.O.Box 16, Praha

Komora Česko - Portugalské spolupráce

Poskytování informací o podnikatelském prostředí v Portugalsku.

Bryksova 720/65, Praha

 
 

Vyfiltrovat z výsledků jen města:

 
 
 
 

Strana:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?