Církevní instituce

 

Strana:   1 2 3 4 5 6 7 8

Bodhi Path Praha

Centrum tibetského buddhismu pod vedením 14. Šamarpy. Pravidelný program meditací, přednášek a kurzů.

Liborova 14, Praha

Vojenský a špitální Řád svatého Lazara Jeruzalémského - Bohemia

Mezinárodní katolický rytířský řád tvořený laiky a duchovními, od dob křižáckých válek působící pod ochranou královského domu Francie. Hlav...

1) Riegrova 1 - zámek a 2) Vrážská 323, 1) Chotěboř 2) Černošice

Evangelical Church of Czech Brethren, Prague 4 - Chodov

Evangelický sbor, kostel Milíče z Kroměříže na Jižním Městě. Slavíme bohoslužby, provozujeme mateřské centrum Pramínek, pořádáme koncerty a v...

Donovalská 2331/53, Praha 4 - Chodov

Dílo Mariino (Hnutí Focoláre) - mužská část

Činnost církevní organizace.

Na padesátém 978/47, Praha (Prague 10-Strašnice)

Farní sbor Luterské evangelické církve augsburského vyznání v České republice v Praze

Kromě nedělních bohoslužeb ve sborech probíhají též nedělní školy a během týdne biblické hodiny, výuka konfirmandů, setkání mládeže, setkání žen, zkoušky pěveckého sboru, varhanní koncerty a další akce. Faráři a katechetky vyučují na školách náboženství.

Ruská 816/116, Praha (Prague 10-Vršovice)

Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Křesťanský sbor Praha Jižní Město je místním společenstvím evangelikálních křesťanů, kteří prožili osobní setkání s Bohem zprostředkované obětí Pána Ježíše Krista na kříži, naplnění Duchem Svatým a kteří věří, že Bible je Boží slovo a snaží se jí podřizovat své životy.

Jírovcovo nám. 1782/1, Praha (Prague 11-Chodov)

Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Křesťanský sbor Praha Jižní Město je místním společenstvím evangelikálních křesťanů, kteří prožili osobní setkání s Bohem zprostředkované obětí Pána Ježíše Krista na kříži, naplnění Duchem Svatým a kteří věří, že Bible je Boží slovo a snaží se jí podřizovat své životy.

Jírovcovo nám. 1782/1, Praha (Prague 11-Chodov)

DORKAS - Dobrovolná organizace každé spolupráce

Organizace nabízí lidem pomoc v obtížných životních situacích.

Malostranské nám. 3/26, Praha (Prague 1-Malá Strana)

Filiální obec Starokatolické církve v Praze - sv. Máří Magdaléna

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

nábř. Edvarda Beneše 131/1, Praha (Prague 1-Malá Strana)

Diakonie Evangelické církve metodistické v ČR

Posláním Diakonie Evangelické církve metodistické je zastřešovat, sdružovat a podporovat Střediska křesťanské pomoci ECM, Teen Challenge Plzeň nebo...

Křovinovo nám. 11/16, Praha (Prague 20-Horní Počernice)

Novoapoštolská církev v ČR

Novoapoštolská církev se chápe jako pokračování prvotní křesťanské církve, je zastoupena po celém světě a člení se do oblastních církví. Pí...

V lesíčku 623/4, Praha

Pobočka Diakonie Církve bratrské v Praze 3

Stacionář pro děti s kombinovaným postižením.

Koněvova 151/24, Praha (Prague 3-Žižkov)

Pravoslavná církevní obec v Praze 3/II - Žižkov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Praha-Žižkov , Praha (Prague-Prague 3)

Laická sdružení sv. Dominika

Sdružení náboženských laiků, kteří se vzdělávají v teologii.

Husova 234/8, Praha (Prague 1-Staré Město)

Náboženská společnost českých unitářů

Sdružování jednotlivých obcí, pořádání vzdělávacích konferencí.

Karlova 186/8, Praha (Prague 1-Staré Město)

Římskokatolická farnost u kostela Panny Marie Sněžné Praha - Nové Město

Farnost pořádá bohoslužby, koncerty, výstavy a další programy s náboženskou tématikou.

Jungmannovo nám. 753/18, Praha (Prague 1-Nové Město)

Pražská obec unitářů

Jsme svobodomyslné náboženské společenství; povzbuzujeme se navzájem k tomu, abychom jednali podle hodnot, vyslovených v našich unitářských principech. Scházíme se, abychom se učili jedni od druhých, sdíleli své radosti i starosti. Snažíme se být užiteční svému okolí i světu.

Karlova 186/8, Praha (Prague 1-Staré Město)

Křesťanský sbor Praha - Stodůlky

Jsme skupinou lidí, kterou spojuje životní zkušenost s láskou a milostí Ježíše Krista. Každý z nás si různým způsobem uvědomil, okusil a prožil...

Přecechtělova 2397/24, Praha (Prague 13-Stodůlky)

Holy Ghost End Time Ministries Int.

HGETMI dynamicky šíří Dobrou zprávu o Ježíši Kristu jak v České republice, tak po celém světě. Služba káže evangelium v jeho plnosti, přináší uzdravení a obnovu, zakládá církve a křesťanské skupiny, účastní se charitativních akcí a je tak plně zapojena do práce Kristova těla.

Seydlerova 2146/13, Praha

Diakonie Církve bratrské

Diakonie Církve bratrské je nestátní nezisková organizace s celostátní působností. Hlavní činností je poskytování sociální a charitativní pomoci potřebným v souladu s křesťanskými hodnotami.

Koněvova 151/24, Praha (Prague 3-Žižkov)

Pravoslavná církevní obec v Praze 3/II - Žižkov

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Praha-Žižkov , Praha (Prague-Prague 3)

Nový život, obecně prospěšná společnost

Nový Prostor dává možnost pracovat všem, kteří pracovat chtějí a mohou, ale jinde příležitost nenašli. Pomáháme preventivně osobám, které se mohou dostat do tíživé životní situace. Realizujeme sociálně prospěšné projekty.

Plzeňská 2562/166, Praha

Dílo Mariino (Hnutí Focoláre) - ženská část

Církevní činnost.

Modletínská 748/2, Praha

Farní obec Starokatolické církve v Praze

Centrem pražské farnosti je starobylá rotunda Nalezení sv. Kříže na Starém Městě, kde se věřící scházejí jak k pravidelným bohoslužbám tak i k dalším programům, které organizuje pražská farnost.

Na bateriích 93/27, Praha

Pražská diecéze Církve československé husitské

Církev sdružuje jednotlivé náboženské obce a pořádá různé vzdělávací akce a bohoslužby.

V tišině 474/3, Praha

Prelatura Svatého Kříže a Opus Dei v České republice

Posláním Opus Dei je šířit poselství, že práce a běžné okolnosti života jsou příležitostmi pro přiblížení se Bohu, službu ostatním a zdokonalování společnosti.

Na baště sv. Jiří 261/13, Praha

Pravoslavná církev v českých zemích

Církev sdružuje jednotlivé obce a pořádá vzdělávací konference, bohoslužby a další akce.

Dělostřelecká 651/7, P.O.Box 655, Praha

Pravoslavná církevní obec v Praze 6/IV - Bubeneč

Zajišťování pravoslavných bohoslužeb.

Rooseveltova 597/29, Praha

Husitské centrum, o.p.s.

Husitské centrum, o. p. s. je společnost zřízená Pražskou diecézí Církve československé husitské. Náplní této společnosti je možnost zprostřed...

V tišině 474/3, Praha

Diakonie a misie Církve československé husitské

Nabídka péče o nemocné a sociálně potřebné.

Wuchterlova 523/5, Praha

Obec křesťanů v České republice

Obec křesťanů v České republice je součástí celosvětové Obce křesťanů, otevřeného náboženského společenství usilujícího o obnovu křesťanského náboženského života způsobem přiměřeným duchovní situaci dnešního světa.

Na Špejcharu 291/3, Praha

Kulturní centrum Vltavská

Sdružení s církevním zaměřením.

Bubenská 1, Praha 7

Komunita Sant´Egidio

Hnutí se zaměřuje na podporu a rozvoj evangelizace a charitativní činnosti.

Milady Horákové 451/13, Praha

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

Svědkové Jehovovi jsou celosvětová náboženská společnost, která své učení opírá o vlastní překlad Bible a neuznává výsledky poapoštolských koncilů. Její členové se považují za jediné skutečné křesťany a od ostatních církví se distancují.

Bryksova 939/37, P.O.Box 90, Praha

Muslimská obec v Praze

Ústředí muslimských obcí ( UMO ) bylo založeno se záměrem vytvořit jednotnou muslimskou komunitu v České republice.

Blatská 1491, Praha

Islámská nadace v Praze

Islámská nadace v Praze je neziskovou organizací, která vznikla proto, aby naplňovala potřeby praktikujících muslimů v Praze a okolí.

Blatská 1491, Praha

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Praze - Dolních Počernicích

Skupina pořádající duchovní setkání s péčí o děti a mládež

Národních hrdinů 71, Praha

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém - česká pobočka

Velvyslanectví bylo založeno jako akt solidarity s židovským národem a jeho více než 3000 let trvající vazbou na Jeruzalém. Dnes reprezentuje miliony ...

28. pluku 484/15, Praha

Ekumenická akademie Praha

Občanské sdružení Ekumenická akademie Praha je nevládní nezisková organizace, která se zabývá vzděláváním dospělých a mládeže formou přednášek, studijních pobytů, seminářů a konferencí a dalšími způsoby, jako je publikování a dokumentace.

Na Míčánkách 435/1, Praha

Ekumenická rada církví v České republice

Členství v ERC zavazuje církve k ekumenickému vztahu vůči všem ostatním církvím ERC. Informace o ekumenickém dění, o členských církvích, sborníky.

Donská 370/5, Praha

 
 

Vyfiltrovat z výsledků jen města:

 
 
 
 

Strana:   1 2 3 4 5 6 7 8

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?