Nacházíte se: Úvod - Instituce a úřady

 

Instituce a úřady

 

Strana:   ...7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ...

Generální ředitelství cel

Generální ředitelství cel.

Budějovická 1387/7, Praha

Lačhe Čhave

Provoz dětského romského klubu. Činnost zaměřená na komunikační dovednosti, sociální práci a volnočasové aktivity - netradiční sportovní aktivi...

Boleslavova 250/1, Praha

MATEŘSKÁ ŠKOLA K PODJEZDU 1077/2

Škola je čtyřtřídní, zrekonstruovaná a kvalitně vybavena. Děti jsou do jednotlivých tříd rozdělovány dle věku s přihlédnutím k případnému přání rodičů.

K podjezdu 1077/2, Praha

Jižňák o.s.

Cílem činnosti sdružení je organizování, informační podpora a propagace společenského, kulturního a sportovního života na pražském Jižním Městě a další aktivity, které souvisí s občanským životem v Praze a okolí, a to bez záměru dosahování zisku

Jeremenkova 1835/106, Praha

HST Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika

Obchodní komora podporuje hospodářeské a obchodní styky mezi Českou republikou a Švýcarskem.

Na Pankráci 1062/58, Praha

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha - Domov mládeže

Nabídka ubytování pro mimopražské studenty.

Roškotova 1692/4, Praha

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách

Posláním Občanského sdružení INSTAND je prosazovat kvalitu v poskytování sociálních a ostatních veřejných služeb a přispívat k ochraně práv u...

5. května 1323/9, Praha

KCP - Ceceo

Cílem sdružení KCP-CECEO je zajistit klientům Kongresového centra Praha poskytování komplexních kongresových a výstavních služeb té nejvyšší kvality jedním subjektem.

5. května 1640/65, Praha

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóra, o.p.s.

Rozvoj styků v oblasti obchodu, průmyslu, kultury a politiky se všemi zeměmi, které tvoří frankofonní společenství.

Točitá 1964/34, Praha

Agora Central Europe - společnost pro demokracii a kulturu

Zlepšování komunikace mezi místní samosprávou, státní správou a občany. Rozvoj místní demokracie a politické kultury.

Petra Rezka 12/12, Praha

ZŠ Táborská

Organizujeme zájmovou Základní školu pro 517 žáků, provoz školní družiny a jídelny, kroužky.

Táborská 421/45, Praha

ZUŠ Praha 4, Lounských

Zaměřujeme se na výuku hudebních, výtvarných, tanečních a literárně - dramatických oborů.

Lounských 129/4, Praha

Česká Federace Aikidó

Sportovní a tělovýchovné spolky

Na Topolce 166/8, Praha

ZŠ Praha 4, Poláčkova

Nabídka Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou kroužky počítačové, sportovní, hudební, výtvarné a jazykové.

Poláčkova 1067/3, Praha

PEFC Česká republika

Podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích a spotřeby dřeva jako ekologicky obnovitelného zdroje a výrobků ze dřeva, ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje společnosti prostřednictvím realizace Českého systému certifikace lesů.

Bělohorská 274/9, Praha

Regula Pragensis

Společenství Regula Pragensis pořádá s pravidelností týdnů společenská setkání, čajové školy a zvláštní čajové školy. Zpravidla jednou za dvě léta organizuje pouť konzervativního zadání a jednu nebo více slavností, případně sněm společenství.

Hládkov 993/13, Praha 6

Prev - Centrum

Centrum komunitních aktivit si klade za cíl doplňovat specifickou prevenci realizovanou na základních školách také prevencí nespecifickou, a vytvořit tak v lokalitě Prahy 6 komplexní systém prevence v komunitě.

Meziškolská 1120/2, Praha

Nezávislí pro Prahu

Politické hnutí s orientací na prvky trvale udržitelného rozvoje a prosperity.

K bateriím 967/3, Praha

Natas, s.r.o.

Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd.

Šlikova 289/19, Praha

Mateřská škola Jílkova

Nově zrekonstruovaná budova mateřské školy se nachází v klidné části Břevnova a je obklopena členitou zahradou.Ve dvou patrech budovy jsou umístěn...

Jílkova 1700/3, Praha

mamapapa, o.p.s.

Sdružení je zaměřeno na podporu mladých profesionálních umělců.

Bělohorská 1400/30, Praha

Litterula

Občanské sdružení LITTERULA bylo založeno se záměrem propagovat a prezentovat českou kulturu doma i v zahraničí.

Závěrka 551/1, Praha

Knihovna Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty

Knihovnické služby odborné knihovny.

Markétská 1/28, Praha

Horská služba České republiky

Horská služba ČR při výkonu své činnosti zejména organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu, poskytuje první pomoc a zajiš...

Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, Praha

Mateřská škola na Bučance

Zaměřujeme se na estetickou výchovu.

Na Bučance 1189/5, Praha

Orel jednota Praha 4 - Nusle

Zajištění sportovních činností

Svatoslavova 771/7, Praha

ACRO-CZ

Klinickým vývojem a výzkumem léčiv. Sdružení.

nám. Hrdinů 1034/6, Praha

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4

Zajišťujeme výuku čtyřletého oboru pozemní stavitelství.

Družstevní ochoz 1659/3, Praha

Střední odborné učiliště Praha

Zajišťujeme výuku čtyřletého oboru mechanik elektronik a dvouletého nástavbového oboru provozní technika.

Ohradní 126/57, Praha

Česká glaukomová společnost

Sdružujeme lékaře, zdravotnické pracovníků a nemedicínské subjekty, které spojuje zájem v oblasti glaukomu.

Pod Terebkou 1138/13, Praha

Střední odborné učiliště Praha

Zajišťujeme výuku tříletých oborů elektrikář silnoproud, automechanik, zámečník, truhlář dřevěné konstrukce a montér suchých staveb.

Ohradní 126/57, Praha

Škola Kavčí hory - MŠ, ZŠ a Střední odborná škola služeb Praha 4

Zajišťujeme výuku čtyřletých oborů veřejnosprávní činnost a sociální péče.

K sídlišti 840/2, Praha

MŠ Praha, Družstevní ochoz

Zaměření na všeobecný rozvoj osobnosti dítěte.

Družstevní ochoz 1308/5, Praha

MŠ Praha 4, Sedlčanská

120 míst. Výuka anglického jazyka.

Sedlčanská 526/14, Praha

MŠ Praha, Matěchova

Zaměřením na rozvíjení sociálního učení.

Matěchova 1039/20, Praha

1.Slovanské soukromé gymnázium

Výběr z více cizích jazyků. Připrava studentů pro pokračování ve studiu na VŠ Mezinárodních vztahů. Čtyřleté všeobecné gymnázium.

Svatoslavova 333/4, Praha

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha

Zajišťujeme výuku šestiletých oborů hudba, hudebně dramatické umění - muzikál.

Roškotova 1692/4, Praha

MŠ Točitá

S jídelnou a se zahradou.

Točitá 1751/38, Praha

MŠ Praha 4, Fillova

Orientace na příparavu do základní školy.

Fillova 1084/11, Praha

Tělocvičná jednota Sokol Michle

Zajištění sportovních činností

Pod Stárkou 36/4, Praha

 

Strana:   ...7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ...

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?