Nacházíte se: Úvod - Instituce a úřady

 

Instituce a úřady

 

Strana:   ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...

HST Obchodní komora Švýcarsko - Česká republika

Obchodní komora podporuje hospodářeské a obchodní styky mezi Českou republikou a Švýcarskem.

Na Pankráci 1062/58, Praha

Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praha - Domov mládeže

Nabídka ubytování pro mimopražské studenty.

Roškotova 1692/4, Praha

INSTAND, institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách

Posláním Občanského sdružení INSTAND je prosazovat kvalitu v poskytování sociálních a ostatních veřejných služeb a přispívat k ochraně práv u...

5. května 1323/9, Praha

Enduro teamu Luky v AČR

Náš team vznikl teprv před dvěma lety a je složený z lidí,kteří se pohybují okolo endura a motokrosu. Někteří jako jezdci,druzí jako doprovodi,či diváci.

Ohradní 1346/10, Praha

EDUCAnet, a.s.

Jsme síť škol pro studenty a jejich rodiče, kteří hledají moderní systím vzdělávání a výchovy.

Na Pankráci 1062/58, Praha

Knihovna Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Provozujeme knihovnu s odbornou literaturou.

Budějovická 743/15, Praha

Knihovna Husitské teologické fakulty

Zajišťujeme knihovnicko - informační služby pro studenty fakulty.

Pacovská 350/4, P.O.Box 56, Praha

Knihovna Státního ústavu radiační ochrany

Nabízíme knihovnické služby se zaměřením na odbornou literaturu z oblasti radiační ochrany.

Bartoškova 1450/28, Praha

ProGuitarra

Pořádání koncertů mezinárodního kytarového cyklu ProGuitarra. Posláním našeho projektu je i podpora a propagace české soudobé hudby pro klasickou kytaru.

Na vrstvách 582/8, Praha

Nadační fond Internet mládeži

Účelem nadačního fondu je podpora rozvoje internetových projektů a aktivit, které podporují aktivní a tvůrčí přístup dětí a mládeže k Internetu v jejich volném čase.

Viktorinova 1210/8, Praha

Nadační fond JV a JV

Náplní činnosti fondu je podpora jedinců a skupin vyžadující zvláštní pozornost, což pro nás konkrétně znamená pomáhat zvířatům v nouzi, podporovat soukromé útulky a depozita. Další naší náplňí je pomoc dětem a podpora kultury a dalších prospěšných aktivit.

Pod Stárkou 36/4, Praha

Nadace sestry Akvinely

Základním posláním nadace je vytváření podmínek, směřujících ke zkvalitnění života klientů Domova svaté Rodiny, a to zejména poskytováním nadačních příspěvků v oblasti sociální, zdravotní, výchovné, vzdělávací a kulturní.

Hornokrčská 709/3, Praha

MŠ Praha 4, Kotorská

Mateřská škola s kapacitopu 240 dětí a s vlastní jídelnou.

Kotorská 1589/42, Praha

Nadační fond Karlův most

Nadační fond podporuje péči o Karlův most.

Na Pankráci 1658/121, Praha

Mladí evropští demokraté

Činnosti neparlamentní strany.

Pod vrstevnicí 2007/22, Praha

Mezinárodní škola Zlatého Kříže s Růží Lectorium Rosicrucianum

Lectorium Rosicrucianum se odvolává na prastarou tradici škol mystérií, je však moderní ve svém poselství, které musí apelovat na silně individualiz...

Křesomyslova 599/8, Praha

Vědecká lékařská knihovna Institutu klinické a experimentální medicíny

Provozujeme knihovnu zaměřenou na transplantologii, kardiologii, nefrologii, hepatologii, diabetoloii a příbuzné obory.

Vídeňská 1958/9, Praha

Divadlo Na Fidlovačce, s.r.o.

Nadace a klub přátel divadla Na Fidlovačce.

Křesomyslova 625/4, Praha

ČMOS PŠ-ZOOS, DDM Praha 4-HOBBY CENTRUM

Nabídka zájmových kroužků, pořádání táborů a akcí pro děti a mládež.

Na strži 1200/37, Praha

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóra, o.p.s.

Rozvoj styků v oblasti obchodu, průmyslu, kultury a politiky se všemi zeměmi, které tvoří frankofonní společenství.

Točitá 1964/34, Praha

Agora Central Europe - společnost pro demokracii a kulturu

Zlepšování komunikace mezi místní samosprávou, státní správou a občany. Rozvoj místní demokracie a politické kultury.

Petra Rezka 12/12, Praha

ACRO-CZ

Klinickým vývojem a výzkumem léčiv. Sdružení.

nám. Hrdinů 1034/6, Praha

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára, Praha 4

Zajišťujeme výuku čtyřletého oboru pozemní stavitelství.

Družstevní ochoz 1659/3, Praha

Střední odborné učiliště Praha

Zajišťujeme výuku čtyřletého oboru mechanik elektronik a dvouletého nástavbového oboru provozní technika.

Ohradní 126/57, Praha

Česká glaukomová společnost

Sdružujeme lékaře, zdravotnické pracovníků a nemedicínské subjekty, které spojuje zájem v oblasti glaukomu.

Pod Terebkou 1138/13, Praha

Střední odborné učiliště Praha

Zajišťujeme výuku tříletých oborů elektrikář silnoproud, automechanik, zámečník, truhlář dřevěné konstrukce a montér suchých staveb.

Ohradní 126/57, Praha

Škola Kavčí hory - MŠ, ZŠ a Střední odborná škola služeb Praha 4

Zajišťujeme výuku čtyřletých oborů veřejnosprávní činnost a sociální péče.

K sídlišti 840/2, Praha

MŠ Praha, Družstevní ochoz

Zaměření na všeobecný rozvoj osobnosti dítěte.

Družstevní ochoz 1308/5, Praha

Český rybářský svaz, místní organizace Praha 4

Rybářské právo, zajišťování chovu, ochrany a lovu ryb, ochrana životního prostředí, rozvíjení a popularizace rybářského sportu.

Žateckých 1213/18, Praha

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko OSTŘÍŽ Praha 4

Hnutí mezinárodní výchovné pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Ohradní 1342/19, Praha

Český rybářský svaz, místní organizace Praha 4

Rybářské právo, zajišťování chovu, ochrany a lovu ryb, ochrana životního prostředí, rozvíjení a popularizace rybářského sportu.

Mojmírova 1371/12, Praha

Český institut manažerů informační bezpečnosti, o.s.

Základním cílem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti je sdružit odborníky a firmy zabývající se informační bezpečností a tím podpořit výměnu nejlepších zkušeností a znalostí.

Návršní 2030/8, Praha

Česko-somálská smíšená obchodní komora

Hlavním úkolem je především podpora exportních možností, jejich aktivní vyhledávání a informační servis. Dále bude Komora zajišťovat a připravovat obchodní cesty do Somálska a poskytovat svým členům informace o tendrech přihlašovaných EU v Somálsku a aktivně se podílet na jejich realizaci.

Štětkova 1638/18, Praha

Česko - indická smíšená obchodní komora

Obchodní komora podporuje vzájemný obchod mezi Českou a Indickou republikou.

Táborská 752/7, Praha

Česko-jihoafrická obchodní komora

Česko-jihoafrická obchodní komora od svého založení v roce 1996 napomáhá českým a jihoafrickým firmám při uskutečňování jejich obchodních zájmů v obou zemích.

Sezimova 392/3, Praha

Česká lékárnická komora

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující všechny lékárníky zapsané v seznamech vedených komorami.

Antala Staška 1670/80, Praha

Česká motocyklová federace

Posláním ČMF je vytvářet podmínky pro činnost v motocyklismu a biketrialu, hájit a prosazovat zájmy související s rozvojem sportovní zájmové a tec...

Na strži 1837/9, Praha

Fórum zdravé výživy

Odborníci, kteří se zabývají vlivem výživy na zdraví.Sdružení.

Vídeňská 1958/9, Praha

Kruh občanů České Republiky, vyhnaných v r. 1938 z pohraničí

Dosahování přátelských a vzájemně prospěšných vztahů mezi Čechy a Němci.

Pujmanové 870/1, Praha

Domov 2007

Pomoc všestranná dětem v dětských domovech po celé ČR.

Nad obcí I 1416/25, Praha

 

Strana:   ...5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ...

 
PRO FIRMY:

Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?