Právní poradenství

   

  Strana:   1 2 3

  Právní poradenství Mgr. Magdaléna Skřivánková

  Specializované pracoviště pro asistovaný styk rodičů s dětmi Area fausta nabízí i další služby, především v oblasti práce s rodinou. Zajišťuj...

  Kandertova 1425/15, Praha 8 - Libeň, Praha

  Mgr. Lukáš Fiala, advokátní kancelář

  Advokátní kancelář zajišťující komplexní právní služby se zaměřením na obchodní, občanské, insolvenční, správní, rodinné, trestní a pracovní právo.

  Kubánské náměstí 1391/11, Praha 10 - Vršovice

  Mgr. Michaela Šafářová, advokátka

  Právní služby v oblasti obchodního (vymáhání pohledávek, sepis smluv), občanského (rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, péče o děti, výživné) a insolvenčního práva (zastoupení úpadců i věřitelů v insolvenčním i incidenčním řízení).

  Záběhlická 3262/88a, Praha

  Soudní exekutor JUDr. Vladimír Plášil

  Nabízíme Vám exekutorský úřad, který provádí vymáhání pohledávek, sepisování soukromých listin, úschovu peněz, listin, cenných papírů a věcí. Dále sepisujeme exekutorské zápisy, provádíme exekuce, dobrovolné dražby movitých a nemovitých věcí, právní poradenství.

  Jankovcova 1055/13, Praha (Prague 7-Holešovice)

  Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

  Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR to je rychlé a efektivní rozhodčí řízení majetkových sporů s českými i zahraničními subjekty v oblastech obcho...

  Dlouhá 741/13, Praha-Staré Město

  Dr. Hlavín advokátní kancelář

  Nabízíme právní pomoc v právu občanském, obchodním, trestním, směnečném, cenných papírů, autorském a realitním.

  Zavadilova 1296/5, Praha

  GRUBNER LEGAL - Advokátní kancelář

  Poskytujeme komplexní právní služby se zaměřením na obchodní, občanské, trestní, správní a autorské právo, zakládání společností, převody nemovitostí, zastupování v soudním a rozhodčím řízení v tuzemsku i v zahraničí.

  Washingtonova 1599/17, Praha-Nové Město

  HALAXOVÁ & HALAXOVÁ, TETRAPAT

  Provoz patentové a známkové kanceláře nabízející služby v ČR i zahraničí v oblastech: patenty, evropské patenty, PCT, užitné a průmyslové vzory, ochranné známky, komunitární ochranné známky, mezinárodní ochranné známky. Zajišťujeme licence, znalecké posudky.

  Ostrovského 911/30, Praha

  Advokátní kancelář - JUDr. Vlasta Wege Killianová

  Poskytujeme řešení Vašich problémů v oblastech - rodinné, občanské, obchodní a trestní právo. Nabízíme služby formou poradenství i právního zastoupení. Sepisujeme smlouvy o převodu nemovitostí dále smlouvy dle občanského či obchodního zákoníku.

  Francouzská 75/4, Praha-Vinohrady

  Advokát JUDr. Daniel Šplíchal

  Poskytujeme advokátní služby v oblastí práva,pohledávek.

  Křemencova 177/8, Praha (Prague 1-Nové Město)

  OTIDEA - správa v oblasti veřejných zakázek

  Veřejné zakázky - komplexní administrativní zajištění organizace veřejných zakázek s vysoce odborným právním servisem dle zákona 137/2006 Sb. Služby pro veřejnou správu, poradenství, konzultace, školení. Jsme pojištěni na odpovědnost za škody.

  Dukelských hrdinů 564/34, Praha (Prague 7-Holešovice)

  Advokát JUDr. Daniel Šplíchal

  Poskytujeme advokátní služby v oblastí práva,pohledávek.

  Křemencova 177/8, Praha (Prague 1-Nové Město)

  Advokát JUDr. Daniel Šplíchal

  Poskytujeme advokátní služby v oblastí práva,pohledávek.

  Křemencova 177/8, Praha (Prague 1-Nové Město)

  Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek

  Nabízím Vám služby v oblasti provádění exekucí k vymožení pohledávek i jiných povinností stanovených exekučními tituly. Sepisování exekutorských zápisů s doložkou vykonatelnosti. Právní poradenství ve věci vymáhání pohledávek.

  Pod pekárnami 245/10, Praha (Prague 9-Vysočany)

  Advokát - JUDr. Emanuel MAŠÍN

  Zajišťuji právní pomoc v oblasti dopravních nehod, vyřízení náhrady škody, jednání a soudní spory s pojišťovnami.

  Pavla Švandy ze Semčic 495/12, Praha

  Václav Müller - patentový zástupce

  Nabízíme komplexní služby v oblasti patentů, užitných a průmyslových vzorů (design), ochranné známky (loga), označení původu, licenční smlouvy a zahraniční ochrany. Provádíme rešerše k ochranným známkám národním, mezinárodním a EU.

  Filipova 2016/6, Praha-Chodov

  JUDr. Jiří Kotrlík

  Notářské služby, provádíme sepisování veřejných listin, osvědčování právních skutečností, přijímáme listiny do úschovy, vykonáváme správu majetku, poskytujeme právní pomoc a radu, zastupujeme v řízení konkurzním a vyrovnávacím.

  Moldavská 1361/9, Praha

  JUDr. Miloslav Hauerland - soudní exekutor

  Náš exekutorský úřad se zabývá exekucemi na peněžité plnění, exekuce vyklizením bytových a nebytových prostor a sepisování vykonatelných exekutorských zápisů.

  Zborovská 1222/3, Praha (Prague 5-Smíchov)

  Advokátní kancelář Hrudka - Řípa a partneři

  Nabízíme právní pomoc v oblasti obchodního, občanského, autorského a trestního práva formou právních porad.

  Vodičkova 699/30, Praha (Prague 1-Nové Město)

  Legal Rescue Service, s.r.o.

  Nabízíme právní poradenství, vedení on-line advokátní kanceláře a poradenství.

  V Holešovičkách 1579/24, Praha (Prague 8-Libeň)

  Advokát - JUDr. Emanuel MAŠÍN

  Zajišťuji právní pomoc v oblasti dopravních nehod, vyřízení náhrady škody, jednání a soudní spory s pojišťovnami.

  Pavla Švandy ze Semčic 495/12, Praha

  Právní poradenství Dr. František Nováček - FranCo

  Nabízíme Vám administrativně - právní služby v oblasti nemovitostí.

  Lhotská 2202/30, Praha (Prague 20-Horní Počernice)

  Právní poradenství JUDr. Karel Šrol, Ph.D.

  Nabízíme Vám poradenství v oblasti soudního a dědického řízení, bytového i družstevního práva.

  Rybářská 159/4, Praha

  Poradenství v oblasti katastru nemovitostí

  Poradenství v oblasti katastru nemovitostí, vypracování prohlášení vlastníka k rozdělení domu na jednotky, smlouvy o převodu nemovitostí, zajištěn...

  Korunní 1186, Praha 2

  Právní poradenství JUDr. Petr Kotulan

  Nabízíme Vám právní poradenství.

  U Albrechtova vrchu 1162/17, Praha (Prague 13-Stodůlky)

  Mgr. Jiří Goldstein-poradenství a další služby

  Nabídka právního, ekonomického, finančního a organizačního poradenství a služby firmám i fyzickým osobám.

  V olšinách 2300/75, Praha (Prague 10-Strašnice)

  Profem - Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s.

  Nabízíme Vám právní pomoc obětem domácího násilí a diskriminovaným na pracovním trhu.

  Plzeňská 846/66, Praha (Prague 5-Smíchov)

  Komerčně právní kancelář, spol. s r.o.

  Nabízíme Vám právní poradenství.

  Radlická 2000/3, Praha (Prague 5-Smíchov)

  Právní poradenství Mgr. Klára Nezkusilová

  Nabízíme Vám právní pomoc a služby v oblasti občanského, rodinného, pracovního, obchodního, směnečného, konkursního a trestního práva.

  Jindřicha Plachty 3163/28, Praha (Prague 5-Smíchov)

  Právní poradenství INTRA-EVROPA, s.r.o.

  Nabízíme Vám právní zabezpečení činnosti českých podnikatelů v Rusku.

  Antala Staška 1565/30, Praha

  Právní poradenství Rim Marko, s.r.o.

  Nabízíme Vám specialistu na vnitřní i vnější problematiku, právní úpravu a záležitosti, bytových družstev, společenství vlastníků jednotek a obchodních společností.

  Svatoslavova 227/27, Praha

  Právní poradenství JUDr. Jan Hodoušek

  Nabízíme Vám právní poradenství.

  Točitá 1720/14, Praha

  Právní poradenství Free World, s.r.o.

  Nabízíme Vám telefonní právního poradenství.

  Zelený pruh 95/97, Praha

  Právní poradenství Jakub Foršt

  Nabízíme Vám specializované služby pro komerční i neziskové uživatele autorských děl. Vyhledávání držitelů autorských práv.

  Počátecká 1101/8, Praha

  Právní poradenství JUDr. Petr SRŠEŇ - ANALYZ INVEST

  Nabízíme Vám právní poradenství ve stavebnictví. Kompletní zajištění výběrových řízení dle zákona a pro dotace ze strukturálních fondů EU.

  Pod věží 2192/1, Praha

  Právní poradenství JUDr. Jan Mareš

  Nabízíme Vám služby právního poradenství.

  Milady Horákové 533/28, Praha

  Právní poradenství JUDr. Jiří Janda

  Nabízíme Vám poradenství v právních záležitostech v oblastech pracovněprávních, kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv a činnosti odborových organizací.

  Bubenská 441/5, Praha

  Právní poradenství JUDr. Alena Chmelíková

  Nabízíme Vám právní a ekonomické poradenství.

  Mírového hnutí 868/20, Praha

  Právní poradenství JUDr. Jitka Horáková

  Nabízíme Vám právní poradenství kromě trestního práva.

  Machkova 1644/6, Praha

  Corporation Consulting, s.r.o.

  Poradenství a služby v oblasti obchodního, konkursního, smluvního a závazkového práva a práva k nemovitostem. Vymáhání pohledávek.

  Na Zámyšli 26/4, Praha

   
   

  Vyfiltrovat z výsledků jen města:

   
   
   
   

  Strana:   1 2 3

   
  PRO FIRMY:

  Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

  Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?