Odborové svazy

   

  Strana:   1 2

  Asociace Samostatných Odborů

  Posláním ASO je zejména obrana a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních a ostatních zájmů členů konfederace, kterými jsou jednotlivé odboro...

  Tyršova 1811/6, Praha

  Odborový svaz námořníků.

  Služby odborového svazu.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz námořníků.

  Služby odborového svazu.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz Justice

  Služby odborového svazu.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz Justice

  Služby odborového svazu.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz hasičů

  Odborový svaz hájí zájmy svých členů.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz hasičů

  Odborový svaz hájí zájmy svých členů.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz dopravy

  Odborový svaz dopravy zejména realizuje obhajobu zájmů svých členů ve všech oblastech pracovně právních vztahů, prosazování vhodných mzdových, p...

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz dopravy

  Odborový svaz dopravy zejména realizuje obhajobu zájmů svých členů ve všech oblastech pracovně právních vztahů, prosazování vhodných mzdových, p...

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

  ■Cílem svazu je prosazování a ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů členů svazu a odborářů v nich sdružených, zejména prostře...

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu

  ■Cílem svazu je prosazování a ochrana hospodářských a sociálních práv a zájmů členů svazu a odborářů v nich sdružených, zejména prostře...

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Nezávislý odborový svaz pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech a Moravy, a.s.

  Základním posláním svazu je chránit a podporovat uplatňování odborových a lidských práv, základních svobod svých členů a prosazovat jejich mzdové, sociálně-ekonomické, kulturní a profesní zájmy.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  OSŽ ZO Železniční stanice Masarykovo nádraží

  Odborové služby.

  Hybernská 1014/13, Praha (Prague 1-Nové Město)

  OSŽ ZO Železniční stanice Masarykovo nádraží

  Odborové služby.

  Hybernská 1014/13, Praha (Prague 1-Nové Město)

  OSŽ ZO Železniční stanice Masarykovo nádraží

  Odborové služby.

  Hybernská 1014/13, Praha (Prague 1-Nové Město)

  Nezávislý odborový svaz Policie České republiky

  NOS PČR svým členům poskytuje právní servis a to formou právního poradenství nebo právním zastupováním v těchto oblastech - pracovně právní vzt...

  Bartolomějská 306/7, Praha (Prague 1-Staré Město)

  Odborového sdružení železničářů ZO železniční stanice Praha Hlavní nádraží

  Základní povinností OSŽ je soustavně a trvale podporovat, prosazovat a obhajovat ekonomické, pracovní, sociální, ekologické, kulturní a další zájmy svých členů.

  Wilsonova 300/8, Praha (Prague 2-Vinohrady)

  Odborový svaz státních orgánů a organizací

  Odborový svaz hájí zájmy státních orgánů organizací.

  Senovážné náměstí 978/23, Praha (Prague 1-Nové Město)

  Odborový svaz pracovníků knihoven

  Samostatné dobrovolné sdružení zaměstnanců knihoven a jiných informačních organizací a institucí, včetně bývalých, kteří o členství projeví zájem.

  Senovážné náměstí 978/23, Praha (Prague 1-Nové Město)

  OS PDSHA Čech a Moravy, ZO - správa a údržba silnic

  Odborový svaz zaměstnanců správy a údržby komunikací.

  Truhlářská 1117/16, Praha (Prague 1-Nové Město)

  Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu

  Svaz nabízí bezplatnou poradenskou činnost v mzdové, pracovněprávní, sociální, vnitroodborové oblasti, v oblasti BOZP a péče o zaměstnance. V těchto otázkách lze obdržet dokonce i bezplatné zastoupení při řešení soudních sporů.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu

  Svaz nabízí bezplatnou poradenskou činnost v mzdové, pracovněprávní, sociální, vnitroodborové oblasti, v oblasti BOZP a péče o zaměstnance. V těchto otázkách lze obdržet dokonce i bezplatné zastoupení při řešení soudních sporů.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

  Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR sdružuje na 45 tisíc členů, je největším odborovým subjektem působícím ve zdravotnictví a soci...

  Koněvova 1107/54, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

  Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR sdružuje na 45 tisíc členů, je největším odborovým subjektem působícím ve zdravotnictví a soci...

  Koněvova 1107/54, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz UNIOS

  Předmětem činnosti svazu je zejména ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu, poskytování právní pomoci členům, organizačním jednotkám a orgánům svazu, kolektivní vyjednávání.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz UNIOS

  Předmětem činnosti svazu je zejména ochrana a prosazování pracovněprávních, mzdových a sociálních zájmů členů svazu, poskytování právní pomoci členům, organizačním jednotkám a orgánům svazu, kolektivní vyjednávání.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu

  Odborový svaz pracovníků vědy a výzkumu - hájí zájmy zaměstnanců.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Ospea

  Posláním ASO je zejména obrana a obhajoba ekonomických, pracovních, sociálních a ostatních zájmů členů konfederace, kterými jsou jednotlivé odboro...

  Starostrašnická 25/55, Praha (Prague 10-Strašnice)

  Lékařský odborový klub - Svaz českých lékařů

  Návrhy zákonů, články a komentáře, informace pro členy.

  Drahobejlova 1894/52, Praha

  Odborová organizace OSZSP ČR

  Poskytování odborových služeb.

  Korunní 2456/98, Praha

  Odborový svaz ECHO

  Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů. Posláním svazu je prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz ECHO

  Odborový svaz ECHO je otevřeným sdružením, aktivně hájícím zájmy svých členů. Posláním svazu je prosazování a obhajoba ekonomických, sociálních, profesních, vzdělávacích a kulturních zájmů svých členů.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

  Svaz sdružuje a zastupuje především zaměstnance a bývalé zaměstnance státních podniků a podnikatelských subjektů působících v oboru poštovních, telekomunikačních, novinových a multimediálních služeb.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

  Svaz sdružuje a zastupuje především zaměstnance a bývalé zaměstnance státních podniků a podnikatelských subjektů působících v oboru poštovních, telekomunikačních, novinových a multimediálních služeb.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz Stavba České republiky

  Hlavní činností svazu je prosazování a obhajování oprávněných požadavků svých členů, jejich zaměstnaneckých, mzdových, pracovních, sociálních zájmů a nároků, základních lidských a občanských práv. Za tímto účelem svaz zejména kolektivně vyjednává s cílem uzavírat kolektivní smlouvy na všech úrovních.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz Projekt

  Odborový svaz hájí práva členů.

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz pracovníků vydavatelství, nakladatelství a knižního obchodu

  Svaz prosazuje a chrání hospodářská a sociální práva členů svazu.

  Řehořova 1003/34, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz pracovníků dřevozpracujích odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR

  Otevřená, samostatná, nezávislá, dobrovolná organizace občanů pracujících, nebo se na práci připravujících zejména v oborech dřevařského, náb...

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz Kovo

  Odborová organizace sdružuje pracovníky kovozpracujícího průmyslu. Základní povinností ZO vůči členům v ní registrovaných jsou zejména sjednáv...

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

  Odborový svaz Kovo

  Odborová organizace sdružuje pracovníky kovozpracujícího průmyslu. Základní povinností ZO vůči členům v ní registrovaných jsou zejména sjednáv...

  nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha (Prague 3-Žižkov)

   
   

  Vyfiltrovat z výsledků jen města:

   
   
   
   

  Strana:   1 2

   
  PRO FIRMY:

  Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

  Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?