Ministerstvo životního prostředí

   

  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

  Zajišťuje speciální státní správu pro území CHKO, pro silně ohrožené a kriticky ohrožené druhy rostlin a živočichů. Řeší problematiku soustavy Natura 2000 či CITES. Vede dokumentaci ÚSOP. Zabývá se znaleckou a posudkovou činností.

  Nuselská 236/39, Praha-Nusle

  Česká geologická služba

  Tvorba, úschova a poskytování nestranných expertních geologických informací pro státní správu, soukromý sektor a veřejnost.

  Klárov 131/3, Praha 1

  Státní fond životního prostředí České republiky

  Příprava a uzavírání smluv pro poskytování podpor. Uvolňování finančních prostředků příjemcům podpory.

  Kaplanova 1931/1, Praha 4

  Český hydrometeorologický ústav

  Zřizování a provoz měřicích stanic a sítě s využíváním telekomunikačních sítí. Poskytování předpovědí a výstrah.

  Na Šabatce 2050/17, Praha 4

  Ministerstvo životního prostředí

  Ústřední orgán státní správy pro ochranu přírodního prostředí, zemědělského půdního fondu, pro dohled nad těžbou surovin, pro odpadové hospodářství a posuzování vlivů činností na životní prostředí.

  Vršovická 1442/65, Praha 10

  Cenia, česká informační agentura životního prostředí

  Znalecká činnost v oborech ochrana přírody a životního prostředí, ekologie a ekonomika.

  Litevská 1174/8, Praha 10

   
   

  Vyfiltrovat z výsledků jen města:

   
   
   
   
   
  PRO FIRMY:

  Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

  Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?