Ministerstvo dopravy

   

  Státní plavební správa Praha

  Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě s cílem zabezpečit její rozvoj a její bezpečný a plynulý provoz.

  Jankovcova 1534/4, P.O.Box 28, Praha 7

  Odbor auditu, kontroly a dozoru Ministerstva dopravy

  Zabezpečení vnitřní a rezortní kontrolní činnosti, provádění finanční kontroly a zabezpečení interního auditu, organizování a plnění úkolů uložených ministrem a dalších úkolů vyplývajících z dožádání vnějších orgánů.

  nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1

  Odbor krizového řízení Ministerstva dopravy

  Organizace a kontrola krizového řízení rezortu, zabezpečování úkolu ministerstva v oblasti civilního nouzového plánování, obranného plánování, hospodářské mobilizace zdrojů dopravy pro krizové stavy a v oblasti ochrany utajovaných skutečností.

  nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1

  Ministerstvo dopravy

  Všeobecné činnosti veřejné správy. Úsek drah a železniční dopravy, silniční dopravy, financí a ekonomiky, legislativy pro dopravu drážní, vnitrozemskou vodní a námořní.

  nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1

  Úřad pro civilní letectví

  Úřad pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví.

  K letišti , Praha 6

   
   

  Vyfiltrovat z výsledků jen města:

   
   
   
   
   
  PRO FIRMY:

  Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

  Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?