Ostatní instituce

   

  Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy

  Zajišťování plnění úkolů Ministerstva zdravotnictví v oblasti zdravotnické informatiky. Zavádění, rozvoj a provoz informačních systémů.

  Vídeňská 1958/9, Praha 4

  Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity

  Rada je stálým poradním a iniciačním orgánem vlády pro otázky romské komunity.

  Vladislavova 1494/4, Praha 1

  Grantová agentura České republiky

  Podpora projektů výzkumu a vývoje ze státních prostředků.

  Národní 1009/3, Praha 1

  Bezpečnostní informační služba

  Získáváme, shromažďujeme a vyhodnocujeme informace důležité pro bezpečnost, ochranu ústavního zřízení a významných ekonomických zájmů republiky.

  Nárožní 1111/2, Praha 5

  Rada vlády ČR pro výzkum a vývoj

  Informace státní správy týkající se vědy, výzkumu a vývoje v České republice - státní podpory, soutěží a grantů a jejich vazby na EU.

  nábř. Edvarda Beneše 128/4, Praha 1

  Ústav mezinárodních vztahů

  Výzkumná instituce provádějící vědeckou analýzu mezinárodních vztahů, české zahraniční a bezpečnostní politiky. Provoz knihovny. Organizace seminářů.

  Nerudova 257/3, Praha 1

  Kancelář prezidenta České Republiky

  Zajišťování věcí spojených s výkonem pravomocí a s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky.

  Hrad I. nádvoří 1, Praha 1

  Český telekomunikační úřad

  Úřady pro výkon státní správy včetně regulace ve věcech elektronických komunikací a regulace poštovních služeb.

  Sokolovská 58/219, Praha 9

  Nejvyšší kontrolní úřad

  Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

  Jankovcova 1518/2, Praha 7

  Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

  Rada je zřízena zákonem č. 231/2001 Sb. jako správní úřad, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání.

  Škrétova 44/6, Praha 2

   
   

  Vyfiltrovat z výsledků jen města:

   
   
   
   
   
  PRO FIRMY:

  Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

  Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?