Humanitární organizace

   

  Strana:   1 2

  Ronald McDonald Charity, o.p.s.

  Po celém světě budujeme domovy pro rodiny těžce nemocných dětí hospitalizovaných v různých nemocničních zařízeních. Fyzická blízkost, láska a podpora rodiny pomáhají dětem překonat těžké období. Možnost být nablízku alespoň částečně zmírňuje stres a strach rodičů a blízkých.

  Evropská 634/204, Praha

  Český červený kříž - 1. Místní Skupina ČČK Na Hradčanech, Praha 1

  Zabýváme se hlavně sousedskou výpomocí a drobnou pečovatelskou službou se zaměřením na starší osamělé občany.

  Pohořelec 111/25, Praha 1

  Český červený kříž

  Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

  Thunovská 183/18, Praha 1

  Mládež Českého červeného kříže

  Posláním je poskytnout mladým lidem prostor k seberealizaci zapojením do jejích aktivit a tak je vychovávat k pomoci zranitelným skupinám společnosti.

  Thunovská 183/18, Praha 1

  Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1

  Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

  Pohořelec 111/25, Praha 1

  Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s.

  Posláním společnosti je nábor a školení dobrovolníků z ČR a poskytování informací o humanitární situaci v krizových oblastech.

  Vlašská 332/28, Praha 1

  Nadace Sirius

  Účelem nadace je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí.

  Thunovská 179/12, Praha 1

  ARS - Asociace pro rozvojovou spolupráci

  Hlavním cílem asociace je aktivní účast v boji proti chudobě v rozvojových zemích.

  Ostrovského 253/3, Praha 5

  Nadace Národ dětem

  Nadace poskytuje humanitní pomoc nemocným dětem hospitalizovaným na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Praze 5 Motole.

  V úvalu 84/1, Praha 5

  Česká rozvojová agentura

  Podpora realizace zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

  Nerudova 257/3, Praha 1

  Bolíto, o.s.

  Poskytujeme pomoc popáleným dětem.

  Šrobárova 1150/50, Praha 10

  Archa - humanitární sdružení

  Archa – humanitární sdružení je občanské sdružení, jehož členové jsou lidé s bohatou humanitární a novinářskou zkušeností z „horkých“ o...

  Hrádková 1354, Praha

  CARE Česká republika o.s.

  Pomoc lidem v nejchudších oblastech světa.

  Jáchymova 26/2, Praha 1

  Nadace Dětem 3. tisíciletí

  Zajišťování pomoci při aktivním využívání volného času dětí a mládeže, pořádání benefičních koncertů a folklorních festivalů dětských souborů.

  Senovážné náměstí 977/24, Praha 1

  Nadace Terezy Maxové

  Všestranná podpora a pomoc dětem umístěným v kojeneckých ústavech, dětských domovech a centrech.

  Klimentská 1246/1, Praha 1

  Asociace uprchlíků v České republice

  AUČR se snaží podporovat integraci uprchlíků do české společnosti.

  Václavské nám. 835/15, Praha

  Helping Hands, nadační fond

  Nadace zaměřená na pomoc sirotkům.

  Seydlerova 2451/, Praha 5

  Český červený kříž oblastní spolek Praha 3, 6 a 8

  Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

  Zelenky-Hajského 1516/14, Praha 3

  Česká rada humanitárních organizací

  K důležitým úkolům Rady patří prosazovaní odpovídajících podmínek pro práci poskytovatelů sociálních služeb v České republice. Rada se trvale vyjadřuje k těm oblastem vládní politiky, které mají pro praktické uplatnění přirozené občanské solidarity rozhodující význam.

  Českobratrská 274/9, Praha

  Česká červený kříž,

  Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

  Vršovická 882/12, Praha 10

  Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 9

  Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

  Bratří Venclíků 1070/2, Praha 9

  Oblastní spolek ČČK Praha 7

  Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

  Janovského 767/29, Praha 7

  Naděje

  Posláním Naděje je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. Cílem je vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na k...

  K Brance 11/19e, Praha (Prague 13-Stodůlky)

  Naděje

  Posláním Naděje je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. Cílem je vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na k...

  K Brance 11/19e, Praha (Prague 13-Stodůlky)

  Občanské sdružení ADRA

  ADRA pomáhá jak při mimořádných událostech (živelné pohromy, válečné konflikty apod.), tak při realizaci dlouhodobých rozvojových projektů (podp...

  Klikatá 1238/90c, Praha

  Maltézská pomoc, o.p.s.

  Maltézská pomoc je držitelem registrace Nestátního zdravotnického zařízení. Přidělená registrace opravňuje MP k poskytování lékařské a předl...

  Lázeňská 485/2, Praha (Prague 1-Malá Strana)

  Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres rakouská sekce

  Mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí. Organizace byla založena v roce...

  Vlašská 332/28, Praha (Prague 1-Malá Strana)

  Hnutí občan solidarity a tolerance

  Hnutí za občanskou solidaritu a toleranci.

  Plzeňská 211/53, Praha (Prague 5-Košíře)

  CHECOMACOCO

  Checomacoco se stalo názvem jednoho občanského sdružení v České republice a jedné asociace v Paraguayi. Mají za cíl spolupracovat, zejména získávat prostředky pro ekonomický a sociální rozvoj komunity v Puerto Esperanza a pomáhat také na poli vzdělání, výchovy, zdravotnictví a práva.

  Plzeňská 222/51, Praha (Prague 5-Košíře)

  Namasté Nepál (DCWC-CZ)

  Jsme občanské sdružení, jehož posláním je humanitární, vzdělávací a kulturní podpora lidí v Nepálu a přibližování života lidí v Nepálu Čechům.

  Jílovská 1150/41, Praha

  Naděje

  Posláním Naděje je praktické uplatňování evangelia v životě a jeho šíření. Cílem je vybudování a provozování sítě služeb lidem v nouzi na k...

  K Brance 11/19e, Praha (Prague 13-Stodůlky)

  Project Hope - Česká republika, o.p.s.

  Zaměřuje se zejména na organizování vzdělávacích programů pro pracovníky ve zdravotnictví formou přednášek, seminářů a stáží, dále pak na humanitární pomoc poskytovanou formou zajišťování léků, zdravotnických potřeb, přístrojů a odborné literatury z darů určených pro zdravotnická zařízení v ČR.

  Lublaňská 5/57, Praha

  Bodaj, o.s.

  Sdružení usiluje o všestrannou podporu ústavů sociální péče na Ukrajině, především o prosazení práva dětí a dospívajících na důstojný život.

  Rooseveltova 169/8, Praha 6

  Peppermint o.s.

  Snaha o minimalizaci společenského znevýhodnění dětí z dětských domovů a zvýšení kvality jejich života.

  Terronská 727/7, Praha 6

  Femisphera

  Cílem sdružení je upozornit společnost na ženská témata v zemích třetího světa.

  Olbrachtova 1061/56, Praha 4

  Microfinance, a.s.

  Poskytování pomoci malým živnostníkům v rozvojových zemích.

  Hvězdova 1073/33, Praha 4

  Oblastní spolek ČČK Praha 4 + 5 + západ

  Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

  Ohradní 1370/12, Praha 4

  Nadace O2

  Podpora projektů přispívajících ke zlepšování tělesného i duševního rozvoje dětí a mládeže a k ochraně prostředí a komunit.

  Za Brumlovkou 266/2, Praha 4

  Přátelé Stonožky

  Jsme dobrovolná a humanitární organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem.

  Na dolinách 18/5, Praha 4

  Nadace Naše dítě

  Cílem nadace je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem.

  Ústavní 95, Praha 8

   
   

  Vyfiltrovat z výsledků jen města:

   
   
   
   

  Strana:   1 2

   
  PRO FIRMY:

  Přihlášení firmy:     Email:   Heslo:    

  Zapomněli jste nebo nevíte přihlašovací údaje? | Jak přidat svou firmu?